Skip to Main Content
Minua kiinnostavat
hidden1hidden2

Uusiutuvien energialähteiden lisääminen

Siirtyminen uusiutuvaan sähköön etenee hyvin, ja vuonna 2022 fossiilivapaan sähkön osuus oli 51 prosenttia (mukaan lukien sekä tuotantolaitokset että muut kuin tuotantolaitokset). Seitsemän neljästätoista tuotantolaitoksesta ja kaksi muuta kuin tuotantolaitosta toimivat kokonaan uusiutuvilla energialähteillä. Uusiutuvaan sähköön siirtyminen on avainasemassa, jotta voimme saavuttaa tavoitteemme puolittaa omien toimintojen kasvihuonekaasupäästöt (Scope 1 ja 2) vuoteen 2030 mennessä.

Mölnlycken uusiutuvan sähkön saanti varmistetaan suoralla fossiilivapaalla toimituksella sekä uusiutuvan energian alkuperätakuilla EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin mukaisesti ja viimeisimmän GHG Protocol Scope 2 -sovelluksen laatukriteerien mukaisesti.

Vuonna 2022 asensimme aurinkopaneelit tehtaallemme Kuala Ketilissä, Malesiassa. Paneelit tuottavat noin 16 prosenttia tehtaan sähköntarpeesta kestävällä tavalla ja edistävät näin osaltaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteen nro 7 (kohtuuhintaisen, luotettavan ja kestävän energian saatavuus) ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteen nro 13 (kiireelliset toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi) toteuttamista.

Aurinkopaneeleita odotetaan asennettavan kahteen muuhun Mölnlycken tuotantolaitokseen Malesiassa vuoden 2023 aikana, mikä vastaa 8 prosenttia yrityksen koko sähkönkäytöstä maassa, joka tuotetaan korkean lisäarvon lähteistä.

hidden1hidden2
helikopterinäkymä Mölnlycken Mikkelin tehtaasta

Suljettu energiasilmukka

Pyrimme jatkuvasti vähentämään tehtaidemme ympäristövaikutuksia. Mikkelin tehtaallamme on uusi lämmön talteenottojärjestelmä, joka kerää poistolämpöä eri prosesseista, lämmönlähteistä ja lämpöpumpputekniikasta ja käyttää sitä rakennuksen lämmittämiseen. Tämä säästää vuosittain 500 tonnia CO2 -päästöjä ja vähentää haavanhoidon liiketoiminnamme kokonaispäästöjä 8 %.
 
Vuonna 2021 tehtaassa otettiin käyttöön myös EtO-steriloinnin suljettu jäähdytyskiertojärjestelmä, mikä on vähentänyt tehtaan vedenkulutusta 50 %.

hidden1hidden2
ICF-junat, helikopterinäkymä
Kuva CFL Multimodalin luvalla

Kohti vihreää logistiikkaa

Kehitämme jatkuvasti uusia innovaatioita päästäksemme lähemmäksi Net Zero -tavoitettamme. Tänä vuonna otimme käyttöön uuden kuljetusliikkeen Ranskan ja Belgian välisessä logistiikkavirrassamme. Uusi ratkaisu merkitsee siirtymistä tiekuljetuksista intermodaaliseen ratkaisuun, jossa noin 70 % tapahtuu junarahtina ja loput tiekuljetuksina. Tuloksena on kaksi kolmasosaa pienemmät CO2-päästöt. Juna toimii täysin vihreällä sähköllä, joten sekin tukee voimakkaasti CO2-päästöjen pienentämistä. Tämä on askel kohti vihreää logistiikkaa, ja etsimme vastaavaa ratkaisua myös muissa logistiikkavirroissamme.

Ota yhteyttä