Skip to Main Content
Minua kiinnostavat
hidden1hidden2
Suljetun kierron rakentaminen lämmöntalteenoton avulla Mikkelissä

Olemme sitoutuneet vähentämään jatkuvasti energiavarojen käyttöä, mikä tuo ympäristöhyötyjä ja kustannusparannuksia. Vuonna 2022 otimme Mikkelin tehtaallamme käyttöön lämmön talteenottojärjestelmän suljetun energiakierron rakentamiseksi, mikä edistää sitoumustamme, jonka mukaan kasvihuonekaasupäästöt ovat nolla viimeistään vuonna 2050. Lämpö kerätään eri prosesseista, kuten pinnoituslinjalta, vaahtolinjalta ja trimmijätteen pakokaasusta. Korvaamalla ulkoisen polttoaineen käytön kaikkien tuotanto- ja toimistotilojen lämmityksessä tai jäähdytyksessä uusi lämmön talteenottojärjestelmä vähentää ulkoisesti ostettua lämpöä 70 % Suomen tehtaalla ja auttaa vähentämään Scope 1 -päästöjä 350 t CO2-ekv. vuodessa.

hidden1hidden2
Thai employee throwing waste into a recycling station
Mölnlycken työntekijät Thaimaassa ovat perustaneet jätteiden kierrätysasemia toimisto- ja tuotantotiloihin, minkä ansiosta kierrätetyn jätteen määrä on kasvanut 16 prosenttia molemmissa toimipaikoissa vain yhden vuoden aikana.

Toiminta jätteen minimoimiseksi

Vuonna 2022 Mölnlycken kaksi tšekkiläistä tehdasta siirtyivät paikallisen jätteiden kierrätysyrityksen kanssa solmitun kumppanuuden ansiosta kaatopaikkajätteen sijasta eri jätevirtojen uudelleenkäyttöön tai kierrätykseen asianmukaisen lajittelun jälkeen.

Pahvi ja paperi kierrätetään nyt uusiksi kuiduiksi paikallisissa paperitehtaissa, muovijäte ja kalvot jalostetaan uudelleengranulaateiksi, joista valmistetaan sitten uusia kalvoja muovipusseja varten. Puupakkaukset murskataan puuhakkeeksi, josta tehdään sertifioitua polttoainetta sokeritehtaiden energiakäyttöön. Näiden toimien ansiosta yli 95 prosenttia molemmissa toimipaikoissa tuotetusta jätteestä käytettiin uudelleen tai kierrätettiin vuonna 2022.

Vastaavasti Malesiassa sijaitsevissa kirurgisia käsineitä valmistavissa tehtaissamme otetaan talteen raaka-aineita, kuten luonnon- ja synteettistä lateksia, ja kerätään ne tuotannon lopussa uudelleenkäyttöön uusissa tuotantoprosesseissa kiertotalouden periaatteiden mukaisesti, mikä osaltaan vaikuttaa siihen, että 97 prosenttia jätteestä on poistettu kaatopaikoilta kaikissa käsineitä valmistavissa tehtaissa.

Tarjoamalla paikallisille yrityksille korkealaatuisia ja käteviä materiaaleja vaihtoehtona neitseellisille raaka-aineille edistämme yhdessä kumppaneidemme kanssa uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen perustuvaa kiertotaloutta.

hidden1hidden2
Vesitankit
Vedenkäytön hallinta

Pyrimme viemään perinteistä vedenkäytön tehokkuutta ja säännösten noudattamista pidemmälle. Arvioimme jatkuvasti vesiriskejä ja sosiaalisia vaikutuksia, jotka liittyvät vesilähteisiin ja toimitusvarmuuteen valituissa kohteissa. Pyrimme vähentämään vaikutukset mahdollisimman vähäisiksi seuraavin keinoin:

  • toteuttamalla koneiden hyviä huoltokäytäntöjä ja sekundäärisiä eristystoimenpiteitä kaikilla tehtailla,
  • hillitsemällä raaka-ainevuodot ennaltaehkäisevällä kunnossapidolla,
  • hyvät toimintamenettelyt,
  • kouluttamalla raaka-aineisiin osallistuvia työntekijöitä ja toimittajia
    hallintaa.

Kehitämme kullekin ongelma-alueilla sijaitsevalle tuotantolaitokselle paikallisten olosuhteiden mukaan räätälöidyt vesialan toimintasuunnitelmat, joissa käsitellään muun muassa sitä, miten veden säästämistä ja uudelleenkäyttöä voidaan parantaa. Esimerkiksi Hanskat-liiketoiminta-alue on asettanut tavoitteekseen saavuttaa suljettu vesikiertoinen prosessi kaikissa toimipaikoissaan ja vähentää jatkuvasti vedenkulutusta. Hiljattain avattuun käsineiden tehtaaseen Kulim Hi-Tech Parkiin on asennettu uusinta tekniikkaa edustava vedenkäsittelyratkaisu, jonka tarkoituksena on vähentää vedenkulutusta sekä parantaa tehtaan jätevesien hallintaa ja jäteveden laatua.

Lisäksi kaikki toimintaryhmät jakavat jatkuvasti parhaita käytäntöjä vedenkäytön optimoimiseksi rutiininomaisissa ja ei-rutiininomaisissa tehtävissä sekä kouluttavat ja sitouttavat työntekijöitä vedensäästöön.

hidden1hidden2
Finger touching the cardboard

Pakkaus

Pakkauksilla on tärkeä rooli, sillä ne pidentävät Mölnlycken ratkaisujen käyttöikää ja suojaavat niitä ulkoisilta tekijöiltä, kuten kuljetuksen ja käsittelyn aikana tapahtuvilta vaurioilta tai kontaminaation aiheuttamalta pilaantumiselta. Tämä vähentää tuotteissa tarvittavien ylimääräisten raaka-aineiden ja resurssien tarvetta ja auttaa minimoimaan asiakkaiden jätteen määrän.

Pakkaamiseen liittyy kuitenkin myös haasteita. Niiden valmistukseen käytetään arvokkaita resursseja, ja ne tuottavat jätettä, jos niitä ei kierrätetä - tämä on hallitusten ja sääntelyviranomaisten kasvava painopiste kaikkialla maailmassa.

Osana resurssitehokkuuden parantamista olemme asettaneet tavoitteeksi, että yli 95 prosenttia pakkauksista on kierrätettävissä ja yli 80 prosenttia kaikista pakkauksista on valmistettu kulutuksen jälkeen kierrätetystä (PCR) ja/tai uusiutuvasta materiaalista vuoteen 2030 mennessä. Nämä tavoitteet perustuvat pakkausten kokonaispainoon ja vuoden 2022 tuotevalikoimaan1. Tällä hetkellä 91 prosenttia pakkausmateriaalista oli kierrätettävissä ja 72 prosenttia sisälsi kierrätysmateriaalia.

Suurin osa ensisijaisista pakkauksistamme on valmistettu sekamuovista tai komposiittimateriaaleista. Tämä aiheuttaa kierrätettävyyshaasteita, kun otetaan huomioon nykyisin käytettävissä olevat romutusinfrastruktuurit. Kehitämme parhaillaan ratkaisuja näihin ongelmiin. Antiseptisten tuotteiden valikoimassa kaikki pullot ja ampullit on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä monomateriaalimuovista. Jatkamme yhteistyötä tavarantoimittajien, kierrättäjien ja muiden kumppaneiden kanssa parantaaksemme muovisten primääripakkausten kierrätettävyyttä muilla liiketoiminta-alueilla sekä optimoidaksemme niiden painon ja kierrätyspitoisuuden.

 

1 Scope kattaa pääasiassa Mölnlycken valmistamat tuotteet, suurin osa sopimusvalmisteista ja jakelutuotteista jätetään alkuperäisen scopen ulkopuolelle. Scopea laajennetaan vuoden 2023 aikana.

Ota yhteyttä