Skip to Main Content
Minua kiinnostavat
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Taulukko 1: Haavojen dokumentointijärjestelmästä analyysia varten poimittavat tiedot

Haavaan liittyvät parametrit
Tyyppi
Kansainvälinen tautiluokitus (ICD-10)
Ikä hoidon aloittamishetkellä
Sijainti
Koko
Kunto
Haavaerite
Infektion merkit

Sidokseen liittyvät parametrit
Hoidon kesto
Käyttöaika / sidosten vaihtoväli
Sidoksen vaihdon helppous
Sidoksen vaihdon aiheuttama kipu
hidden1hidden2
Tulokset
  • Arviointijaksona 136 potilaalla (52,2 % naisia, 47,8 % miehiä) oli haavoja, joiden hoitoon Mepilex XT -sidokset soveltuivat. Sidosten ei katsottu soveltuvan erittämättömien haavojen hoitoon.
  • Viikkoon 2 mennessä haavan keskimääräinen koko oli pienentynyt tutkimuksen alun koosta 11,8 cm2 (SD 20,62) kokoon 6,6 cm2 (SD 10,96). Haavan koko pieneni edelleen viikoilla 4 ja 6 (kaavio 1).
  • Tutkimuksen alusta viikolle 6 paranemisasteen havaittiin olevan 31 %.
  • Mepilex XT -sidosten havaittiin hallitsevan tehokkaasti haavaeritettä sen määrästä, tyypistä ja viskositeetista riippumatta.
  • Tutkimuksessa ei havaittu vuotoja tai maseraatiota.
  • Hoidon kokonaiskeston mediaani oli 39 päivää (välillä 7–309) ja sen aikana sidosten vaihtokertojen mediaani viikossa oli 3 (välillä 1–7).
  • Sidosten vaihdon yhteydessä Mepilex XT -sidoksia pidettiin helppoina irrottaa 85 prosenttina vaihtokerroista.
  • Sidosten vaihtoon liittyvän kivun voimakkuuden havaittiin pienenevän tutkimuksen alusta viikolle 6 (kiputiedot perustuvat 18 potilaaseen, sillä muut potilaat eivät kokeneet kipua sidosten vaihdon yhteydessä).

 

hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Samankaltaisia Mölnlycke-tuotteita

hidden1hidden2
Ota yhteyttä
Mölnlycke Sulje

Terveydenhuollon ammattilainen

Tällä sivulla olevat tiedot on tarkoitettu ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisille. Merkitsemällä rastin ruutuun vahvistatte, että olette terveydenhuollon ammattilainen.