Skip to Main Content
Minua kiinnostavat
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Tutkimustapa
 • Satunnaistettu, avoin, rinnakkaisryhmä, monikeskustutkimus, ei-alempiarvoisuustutkimus
 • Mukana oli potilaita, joilla on eritävä jalkahaava, sekä sairaalasta että sairaalan ulkopuolisesta hoidosta

Päätutkimuksen tavoite ja metodologia:

 • Vertailla kahden sidoksen tehoa ja turvallisuutta kroonisten, kohtalaisesti tai voimakkaasti erittävien laskimohaavojen hoidossa tai sekaperäisissä säärihaavoissa, jotka ovat pääasiassa laskimoperäisiä.
 • Potilaat, joilla oli kohtalaisesti tai runsaasti erittäviä säärihaavoja, jotka oikeuttavat imukykyisen sidoksen käytön ja joiden nilkka-brachial-paineindeksi (ABPI) Doppler-tutkimuksella oli pienempi tai yhtä suuri kuin 7 - <1,3.
 • Haavan on täytynyt olla olemassa 6 viikosta 60 kuukauteen, pinta-alan 3–100 cm2 ja vähintään 3 cm:n etäisyydellä muista
 • Kaikkia potilaita hoidettiin tunnetulla kompressiojärjestelmällä ja asiaankuuluvilla samanaikaisilla lääkkeillä, mukaan lukien antibiootit ja analgeetit tutkijan harkinnan mukaan.
 • Haavasidokset asetettiin lähtötilanteessa (viikko 0) ja vaihdettiin jokaisessa tutkimuksessa. Kuitenkin sidoksia voitiin vaihtaa myös käyntien välillä, jos tarpeen (esim. jos ne olivat kyllästyneet), normaalin käytännön ja aiotun sidoskäytön mukaisesti.
 • Potilaat satunnaistettiin saamaan joko Exufiber®- tai kilpailevaa geeliytyvää kuitusidosta, tasapainottavia tekijöitä, kuten haavan kesto, haavan pinta-ala ja puristus inkluusiossa.
 • Potilaat arvioitiin lähtötilanteessa (viikko 0) ja viikoilla 1, 2, 3, 4 ja 6 (tai haavan paranemiseen asti, jos aikaisemmin).
 • Jokaisella arviointikäynnillä arvioitiin seuraavat muuttujat kunnon ja suorituskyvyn perusteella:
  • haavasidos
  • haavan tila
  • ympäröivän ihon kunto
  • paikallisen infektion merkkejä
  • haavan kipu
  • potilaan mukavuus

Toissijaisen tutkimuksen tavoite ja metodologia:

 • Vertaamaan haavan tilaa ja paranemisen etenemistä sekä tutkijan ja potilaan arvioimia tuloksia, kuten käytön helppous, mukavuus, kipu, poiston helppous ja siedettävyys.
 • Potilaat, joita seurattiin jopa 24 viikkoa, kävivät myös klinikalla viikoilla 8, 12, 16, 20 ja 24 ensimmäisen sidoksen jälkeen (tai haavan paranemiseen asti, jos aikaisemmin).
 • Potilaiden mielipidettä sidoksesta kysyttiin liittyen:
  • ahdistustaso, jota he kokivat sidoksen vaihdon aikana
  • liikkumisen helppous ja mukavuus sidosta käytettäessä
  • pistelyä tai polttamista käytön aikana
  • sidoksen paikallaan pysyvyys käytön aikana
hidden1hidden2
Ota yhteyttä
Mölnlycke Sulje

Terveydenhuollon ammattilainen

Tällä sivulla olevat tiedot on tarkoitettu ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisille. Merkitsemällä rastin ruutuun vahvistatte, että olette terveydenhuollon ammattilainen.