Skip to Main Content
I'm looking for

Arvenhoito

Pehmeän Mepiform-silikonisidoksen on osoitettu edistävän hypertrofisten arpien ja keloidien paranemista.

Sairaanhoitaja hoitaa iäkästä potilasta

Arvet aiheuttavat epämuodostumia ja voivat häiritä ihon ja muiden elimien normaalia toimintaa. Ne muodostuvat todennäköisimmin kohtaan, jossa arven alkuperäinen syy sijaitsee, tulehdus jatkuu tai arpi paranee hitaasti . Ihon jatkuva fibroosi johtaa arpeutumiseen ja mahdollisesti epämuodostumiin matriksin etenevän erottumisen vuoksi. 

  • Hypertrofisia arpia esiintyy noin puolessa leikkaushaavoista ja yli puolessa parantuneista palovammoista. Ne ovat yleensä punaisia, kohonneita ja kutiavia ja sijaitsevat haavan rajojen sisäpuolella.
  • Keloidit muistuttavat ulkonäöltään hieman hypertrofisia arpia, mutta ne ulottuvat yleensä alkuperäisen arven rajojen ulkopuolelle. Keloideja esiintyy kaikilla ihmisillä, mutta ne ovat 15 kertaa yleisempiä tummaihoisilla. Keloidien esiintyvyys on noin 10 % riskiryhmissä. 
  • Kuroutuneet arvet ovat erityisen vakavia. Ne syntyvät yleensä silloin, kun menetetty ihoalue on laaja, esimerkiksi palovammojen, epidermolysis bullosan ja Langerin linjoja noudattamattomien, huonosti kohdistettujen leikkaushaavojen yhteydessä. Näissä arvissa ihon reunat kuroutuvat yhteen, mikä vaikuttaa lähellä sijaitseviin lihaksiin ja jänteisiin rajoittaen normaalia liikkuvuutta. Joissakin tapauksissa z-muovaus tai ihosiirre on tarpeen.
  • Leventyneitä arpia esiintyy leikkaushaavoissa, joissa iho on parantuessaan venynyt. Ne ovat yleensä vaaleita, litteitä, pehmeitä ja oireettomia, mutta ne saattavat olla esteettisesti häiritseviä. .

Pehmeän silikonin merkitys arvenhoidossa

Silikonigeelikalvoja on käytetty menestyksekkäästi yli 20 vuoden ajan hypertrofisten arpien ja keloidien hoidossa  , ja niiden käyttöä tukevat lukuisat kliiniset arviot ja kansainväliset kliiniset suositukset arpien hoidosta 

Mepiform® on pehmeä silikonisidos, jossa on Safetac®-kontaktipinta. Sen tehoa hypertrofisten arpien hoidossa on arvioitu useissa tutkimuksissa:

• Saulsberry et al  käsitteli neljää tapausta, joissa Mepiform-sidosta käytettiin arpien hoidossa leikkaushaavoissa ja palovammoissa. Sidos pysyi litteänä ja paikallaan kompressiovaatteen alla reunojen rullautumatta tai nivelen liikkuvuuteen vaikuttamatta koko hoitojakson ajan (vähintään kuusi kuukautta). Alun perin hyperpigmentoituneiden arpien pigmentti palautui normaalimmaksi ja tasaisemmaksi sekä iho joustavammaksi.

• Middelkoop et al   havaitsi, että Mepiform yhdistettiin hypertrofisten arpien merkittävään paranemiseen 12 potilaan tutkimuksessa.

• Epäkokeellisessa tutkimuksessa  , jossa arvioitiin Mepiform-sidoksen tehoa palovamma-arpien ja muiden traumaattisten arpien hoidossa lapsi- ja aikuispotilailla (n = 87) avohoitoympäristössä, Cain et al sai selville, että Mepiform saattaa edistää hoidon noudattamista sekä parantaa arpien kuntoa ja potilasmukavuutta.

• Havaintoja tukee myös Forest-Lalanden tapaustutkimus, jossa arvioitiin Mepiform-sidosta .

• Majanin satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa  , johon osallistui 11 postoperatiivisista hypertrofisista arvista kärsivää potilasta, osallistujat satunnaistettiin joko Mepiform-sidoksilla hoidettavaan ryhmään tai ryhmään, joka ei saanut hoitoa. Mepiform-sidoksilla hoidetun ryhmän potilailla paraneminen oli Vancouverin arpiasteikolla mitattuna merkittävämpää ja nopeampaa kuin potilailla, jotka eivät saaneet hoitoa. Tulosten perusteella tutkimuksessa tehdään johtopäätös, jonka mukaan Mepiform tuo lisäarvoa ei-kiinnittyviin silikonigeelisidoksiin verrattuna, koska se on itsekiinnittyvä ja rajoittaa marraskeden vaurioita irrottamisen yhteydessä.

• Vuonna 2006 Meuleneire osoitti, että Mepiform-sidoksen varhainen käyttö ehkäisi arpeutumista otsan vakavan laseraation yhteydessä yhdellä potilaalla .

• Philandrianos et al puolestaan raportoi Mepiform-sidoksen menestyksekkäästä käytöstä arpien hoidossa rintaleikkausten jälkeen . 

Tietopankki

Lisää tietoa

'References'

Share this page on social media

Ota yhteyttä
Select your market

Select your market

Mölnlycke Close

Terveydenhuollon ammattilainen

Tällä sivulla olevat tiedot on tarkoitettu ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisille. Merkitsemällä rastin ruutuun vahvistatte, että olette terveydenhuollon ammattilainen.