Skip to Main Content
Minua kiinnostavat

Käynnistä toipuminen oikein

On aika parantaa postoperatiivisen hoidon laatua

 

hidden1hidden2
hidden1hidden2
riskiarviointilomake
Kun riski muuttuu, hoidonkin tulisi muuttua

Riittämätön postoperatiivinen hoito voi johtaa lisääntyneisiin leikkaushaavan komplikaatioihin (SSC). Se johtaa hitaampaan toipumisaikaan, pidempään sairaalahoitoon ja korkeampiin jo ennestään paineen alaisena olevien terveydenhuoltopalvelujen kustannuksiin.

Mölnlyckellä tavoitteenamme on tukea hoitopolkua siten, että kaikilla potilailla on mahdollisuus toipua ilman komplikaatioita. Siksi kehitimme leikkauksen jälkeisen riskinarviointityökalun, joka auttaa terveydenhuollon ammattilaisia tunnistamaan ja lieventämään kirurgisia riskitekijöitä sekä räätälöimään hoitopolkuja potilaille yksilöllisesti.

hidden1hidden2
SSERA publication
Wounds Internationalin uunituore julkaisu ”Simplified Surgical Site Event Risk Assessment (SSERA) -malli” nyt luettavissa

Kehittääksemme universaalin riskinarviointityökalun kaikille potilaille, joille tehdään suuri leikkaus, teimme yhteistyötä kirurgiryhmän kanssa, jonka puheenjohtajana toimi Rhidian Morgan-Jones (konsultti ortopedi, Llandoughin yliopistollisessa sairaalassa ja Cardiff Knee Clinicissä, Cardiff, Iso-Britannia).

Työkalu on kehitetty tarkastelemalla olemassa olevia tutkimuksia. Kyseisen työkalun käyttäminen pyrkii tarjoamaan käytännöllisen ratkaisun riskipotilaiden tunnistamiseen.

“In this document, we discuss the development of a universal risk assessment tool for all patients undergoing major surgery. This tool has been developed through a review of published research data. It is envisaged that the use of this tool in practice will provide a practical and pragmatic solution for identifying less obvious at-risk patients. In addition, where possible, risk can be mitigated (e.g. smoking cessation and blood sugar control etc.). The goal is to reduce surgical care-related surgical site events (SSE) while remaining clinically appropriate and cost-effective.”

Lataa julkaisu

hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Hyödyt

  1. Vaikka suuren riskin potilaan tunnistaminen ei välttämättä edellytä arviointityökalun käyttöä, riskinarviointityökalut auttavat tunnistamaan potilaat, joilla ei ole niin ilmeisesti lisääntynyt SSC:n riski ja jotka voivat hyötyä kehittyneiden hoitojen, kuten alipaineimuhoidon, soveltamisesta.
  2. Välttää kehittyneiden hoitomuotojen, kuten alipaineimuhoidon, rutiininomaiselta käytöltä, tilanteissa joissa kliinistä hyötyä ei todennäköisesti ole.
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Kuinka riskinluokitustyökalu kehitettiin?
hidden1hidden2

PubMedissä indeksoidut tutkimukset tunnistettiin seuraavilla hakutermeillä:

  • Leikkaushaavan infektiot
  • Riskitekijät
  • Kirurgiset riskitekijät
  • Leikkausalueen riskinarviointi

Yhteensä löydettiin 1 059 abstraktia, joista tunnistettiin 20 validoitua leikkausalueen riskinarviointityökalua. Näiden työkalujen arvioinnin avulla kehitimme riskinarviointityökalun.

Selvyyden ja käytön helppouden vuoksi luokittelemme riskit joko:

  • Sisäinen (potilaaseen liittyvä)
  • Ulkoinen (toimenpiteeseen liittyvä)
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Käynnistä toipuminen oikein yhdessä Mölnlycken kanssa

Ota yhteyttä ja yhdessä keskustelemme, kuinka voimme avustaa osastoasi aloittamaan toipuminen oikein työkaluilla, koulutuksella ja tuotteilla, joita tarvitaan postoperatiiviseen hoitoon.

'Viitteet'

Ota yhteyttä