Skip to Main Content
I'm looking for

Vastuullinen liiketoiminta

Oikein toimiminen on meille sydämen asia

Eettisyys leimaa toimintaamme. Toimintaohjeemme edellyttävät henkilöstöltämme suoraselkäisyyttä ja vastuullisuutta. Teemme yhteistyötä vain sellaisten kumppanien ja toimittajien kanssa, jotka täyttävät standardimme.

Toimintaohjeet koskevat kaikkea toimintaamme
Toimintaohjeet koskevat kaikkea toimintaamme

Toimintaohjeemme

Kansainvälisenä yrityksenä meillä on erityinen velvollisuus kunnioittaa, edistää ja noudattaa eettisen toiminnan ja yhteiskuntavastuun periaatteita ihmisoikeuksiin, työpaikkoihin ja työolosuhteisiin, syrjimättömyyteen, tasa-arvoon ja yhteisösuhteisiin liittyen.

Toimintaohjeissamme määritetyt standardit ja kriteerit

  • ovat kansainvälisten standardien ja ohjeiden mukaisia
  • täyttävät asiakkaidemme tarpeet ja odotukset
  • vahvistavat ydinarvojamme eli intohimoa, osaamisen kehittämistä ja suoraselkäisyyttä
  • koskevat kaikkia Mölnlyckellä työskenteleviä ja kanssamme yhteistyötä tekeviä.

Isona yrityksenä ja ostajana meillä on mahdollisuus vaikuttaa työolosuhteisiin myönteisesti ja edistää työntekijöiden oikeuksia merkittävien toimittajiemme tehtaissa. Teemme aktiivisesti yhteistyötä toimittajiemme kanssa varmistaaksemme, että ihmisoikeudet, terveys ja turvallisuus otetaan huomioon. Tämä työtapa on kiinteä osa prosessejamme, ja läheiset suhteet toimittajiin ovat menestyksen avain.

 

Share this page on social media

Ota yhteyttä
Select your market

Select your market