Skip to Main Content
Minua kiinnostavat

Arvostamme kaikkia työntekijöitämme

Varmistamme turvalliset ja terveelliset työolosuhteet ja osaamisen täysimittaiset kehittämismahdollisuudet koko henkilöstöllemme kaikilla toimipaikoillamme. 

Kollegojamme Mölnlycken tehtaalla Tšekissä, jossa valmistetaan toimenpidepakkauksia
Kollegojamme Mölnlycken tehtaalla Tšekissä, jossa valmistetaan toimenpidepakkauksia

Ensiluokkainen työympäristö

Haluamme luoda ensiluokkaisen työympäristön, jossa yksilöiden toiminta ja eettisyys ovat tärkeimpiä asioita. Henkilöstömme ulottuvilla pitää olla kaikki, mitä he tarvitsevat yltääkseen parhaimpaansa pitkällä aikavälillä. Tarjoamme koulutusohjelmia, jotka perustuvat ihmisten vahvuuksiin ja antavat heille kehittymiseen tarvittavat tiedot ja taidot. Organisaatiossamme on tarjolla merkityksellisiä työtehtäviä ja vaikutusmahdollisuuksia. Pyrimme huolehtimaan henkilöstömme moninaisuudesta ottamalla huomioon eri kulttuurit, ikäryhmät, sukupuolet ja maantieteelliset alueet, jotta henkilöstömme kuvastaa meitä ympäröivää maailmaa. Näin edistämme myös innovatiivista ajattelua koko toiminnassamme.

Vaalimme työterveyttä ja -turvallisuutta

Mölnlycke on sitoutunut takaamaan terveellisen ja turvallisen työympäristön henkilöstölleen, toimittajilleen ja vierailijoilleen jokaisella toimipaikallaan ympäri maailmaa. Teemme jatkuvasti työtä riskien minimoimiseksi työpaikoilla. Valvomme turvallisuustyömme tuloksia ja noudatamme voimassa olevia lakeja kaikkialla.

Lähestymistapamme työterveyden ja -turvallisuuden hallintaan

Teemme työtapaturmia ennaltaehkäisevää työtä kaikilla toimipaikoillamme ja noudatamme paikallisia terveys- ja turvallisuusmääräyksiä.

Jokaisessa tehtaassamme työskentelee terveys- ja turvallisuustyöryhmä, jossa on edustajia eri osastoilta. Työryhmä tapaa säännöllisesti ja keskustelee työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvistä asioista ja antaa suosituksia työtapaturmia ehkäisevistä toimenpiteistä. Kannustamme toimipaikkojamme tekemään yhteistyötä parhaiden käytäntöjen jakamiseksi ja yrityksenlaajuisen kehittämistyön edistämiseksi. Kaikkien toimipaikkojemme ympäristö- ja työsuojeluedustajat (EHS) osallistuvat kuukausittain tapaamisiin alueellisen ja maailmanlaajuisen johtoryhmän kanssa keskustellakseen ongelmista ja jakaakseen ideoita.

Terveys- ja turvallisuuskäytäntömme

Terveys- ja turvallisuuskäytäntömme ovat osa isompaa missiotamme ehkäistä vahinkoja ja tarjota terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille turvallisia ratkaisuja. Käytäntöjemme myötä olemme sitoutuneet edistämään terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia myös henkilöstömme keskuudessa ja yhteiskunnassa

  • noudattamalla kaikkia voimassa olevia työterveyteen ja turvallisuuteen liittyviä lakeja ja määräyksiä
  • varmistamalla, että henkilöstöllämme on mahdollisuus tuoda esiin työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä ongelmia ja tarjoamalla koulutusta kaikille työntekijöille
  • asettamalla terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tavoitteita ja seuraamalla niiden toteutumista, jotta voimme parantaa toimintaamme jatkuvasti ja minimoida siihen liittyvät riskit.

Työterveys- ja työturvallisuusmittaukset

Valvomme ja mittaamme työterveyttämme ja -turvallisuuttamme järjestelmällisesti joka kuukausi. Tuloksista kerrotaan johdolle esitettävissä raporteissa, joissa niitä vertaillaan maailmanlaajuisiin tavoitteisiimme. Mittaamme seuraavia asioita:

  • tapaturmataajuus (LTA) miljoonaa työtuntia kohti
  • menetetyt työpäivät (LTD) miljoonaa työtuntia kohti
  • raportoidut vaaratilanteet
  • korjatut vaaratilanteet.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Ota yhteyttä
Valitse markkina-alue 

Valitse markkina-alue