Skip to Main Content
Minua kiinnostavat
hidden1hidden2

Ympäristöohjelma

Mölnlycke on sitoutunut kestävän kehityksen mukaiseen liiketoimintaan. Emme tyydy saavutettuihin tuloksiin, vaan haluamme kehittyä jatkuvasti. Tämän pohjalta laadimme uuden terveyttä ja turvallisuutta painottavan ympäristöohjelmamme, jossa tuleville vuosille asetetut tavoitteet ovat entistä korkeammalla.

Hyvien työsuhteiden edistäminen

Toimintaohjeidemme ja toimittajastandardimme ydinperiaatteena on työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen. Tähän lukeutuvat työntekijöiden järjestäytymisvapaus ja oikeus työehtosopimusneuvotteluihin. Emme hyväksy pakkotyötä tai minkäänlaista tahdonvastaisen työvoiman käyttöä. Tiedotamme toimittajillemme jatkuvasti heitä koskevista standardeistamme varmistaaksemme, että niitä noudatetaan.

Korruption vastainen työ

Isona globaalina yrityksenä suhtaudumme vakavasti toimittajiemme toimintaan liittyvän korruption ehkäisyyn. Meillä on maailmanlaajuinen puhelinpalvelu, johon työntekijämme voivat ilmoittaa mahdollisista korruptiotapauksista. Tutkimme kaikki ilmoitukset ja ryhdymme asianmukaisiin kurinpidollisiin toimenpiteisiin ja seurantatoimiin määritettyjen menettelytapojen mukaisesti.

Ihmisoikeuksien suojelu

Mölnlycken kaikkien työntekijöiden ihmisoikeuksia ja työntekoon liittyviä oikeuksia kunnioitetaan yhtäläisellä tavalla riippumatta siitä, missä päin maailmaa he työskentelevät. Emme harjoita liiketoimintaa sellaisten toimittajien kanssa, jotka eivät kunnioita työntekijöidensä oikeuksia.

Pyydämme toimittajiamme allekirjoittamaan toimittajastandardimme ja hyväksymään tarvittaessa tehtävät ihmisoikeustarkastukset. Teemme yli 50 prosentille pääasiallisista toimittajistamme virallisen arvioinnin, johon sisältyvät myös ihmisoikeudet toimintaohjeidemme mukaisesti.

hidden1hidden2

Yhteiskuntapolitiikka

Toimimme aktiivisesti hyvien käytäntöjen edistämiseksi lääketieteen ja terveydenhuollon aloilla osallistumalla yhteiskuntapolitiikkaan. Kehitämme yhteiskuntapoliittisia asemia ja osallistumme vastuulliseen lobbaamiseen lääkintälaiteteollisuutta EU:ssa edistävän Eucomedin jäsenyyden kautta. Olemme myös seuraavien järjestöjen jäseniä: AdvaMed, Medical Technology Association of Australia (MTAA), Canada’s Medical Technology Companies (MEDEC) ja Swedish Medtech.

Lakien ja määräysten noudattaminen

Varmistamme aina, että noudatamme jokaisessa toimintamaassamme voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Meillä on henkilöstöä, joka vastaa vaatimustenmukaisuudestamme esimerkiksi työnantajana toimimiseen ja ympäristövaikutukseen liittyvissä asioissa sekä lahjontaa ja korruptiota koskevien lakien noudattamisessa.

Rohkaisemme työntekijöitämme ja ulkoisia kumppaneitamme kysymään heiltä neuvoa ja ilmoittamaan heille tapauksista. Tarjoamme käyttöön myös puhelinpalvelun, johon voi ilmoittaa laittomasta tai epäeettisestä käytöksestä. Sen kautta tavoittaa tiimin, johon kuuluvat valvonnan päävastaava (Chief Compliance Officer), henkilöstön varatoimitusjohtaja (Executive Vice President Human Resources) ja lakiasiainpäällikkö (General Counsel). Tiimi tekee päätöksen siitä, millä osastolla kukin asia tutkitaan ja käsitellään.

Lapsityövoiman vastustaminen

Kansainvälisenä yrityksenä tunnustamme meidän ja toimittajiemme kantaman vastuun lapsityövoiman käytön vastustamisesta toimipaikoillamme. Valvomme toimittajiamme jatkuvasti ja ryhdymme välittömästi toimenpiteisiin, jos epäilyksiä lapsityövoiman käytöstä ilmenee.

Ota yhteyttä
Mölnlycke Sulje

Terveydenhuollon ammattilainen

Tällä sivulla olevat tiedot on tarkoitettu ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisille. Merkitsemällä rastin ruutuun vahvistatte, että olette terveydenhuollon ammattilainen.