Skip to Main Content
Minua kiinnostavat

Kesätyö Mikkelin tehdas

Avoimet työpaikat Mikkelin tehtaalla 

Kesätöihin 2019 Mikkelin tehtaalle

Haemme kesätyöntekijöitä erilaisiin tuotannon työtehtäviin - koneenkäyttäjiksi, sairaalatarvikevalmistajiksi, laadunvarmistajiksi sekä varastotyöntekijöiksi.

Koneenkäyttäjä (noin 30 henkilöä) vastaa tuotantoajosta, konesäädöistä sekä käyttäjäkunnossapidosta. Tehtäviin kuuluvat lisäksi myös mm. tuotantoajon aikaiset SAP-kirjaukset, mahdollisten vika- ja häiriötilanteiden tunnistaminen, tuotemateriaalin tilaukset varastosta, materiaalien oikeellisuuden varmistaminen sekä tuotannon aikaisten tarkastuksien, mittausten ja kirjaamisten tekeminen. Koneenkäyttäjä huolehtii lisäksi konelinjojen puhdistuksesta sekä siivouksesta sekä yleisen järjestyksen ja siisteyden ylläpidosta.

Sairaalatarvikevalmistaja (noin 40 henkilöä) vastaa valmiiden tuotteiden pakkauksesta ja tarkastuksesta annettujen ohjeiden mukaan, sekä huolehtii pakkausmateriaalin tilauksesta varastosta ja oikeellisuuden tarkistuksesta. Konelinjojen puhdistus ja siivoustehtävät kuuluvat myös sairaalatarvikevalmistajan työnkuvaan.

Laadunvarmistajan (noin 3 henkilöä) tehtäviin kuuluvat tuotteiden ja raaka-aineiden tarkastukset, tarkastustulosten kirjaukset ja arkistointi sekä tuotteiden ja raaka-aineiden vapautukset ohjeiden mukaisesti.

Varastotyöntekijän (noin 7 henkilöä) vastuulla on oikea-aikaiset raaka-aineiden siirrot varastotiloista konelinjoille sekä takaisin varastoon. Jokainen varastotyöntekijä huolehtii myös oman työpisteensä siisteydestä ja järjestyksestä työvuoronsa aikana.  


Odotamme sinulta reipasta asennetta työhön, oma-aloitteisuutta, kykyä tehdä 3-vuorotyötä nopeatahtisessa työympäristössä ja sitoutumista työhön koko kesälomakaudeksi (31.8. asti). Olet vähintään 18-vuotias ja omaat hyvät ryhmätyöskentelytaidot. Kaikkiin työtehtäviimme annetaan tarvittava koulutus. Työt alkavat sopimuksen mukaisesti huhti- ja toukokuun välisenä aikana.

Hakuaika tehtävään päättyy 3.3.2019. Otamme yhteyttä vain haastatteluun valittuihin henkilöihin heti soveltuvien henkilöiden löydyttyä. Kaikille kesätyönhakijoille ilmoitamme valinnoista 1.5.2019 mennessä.

Lisätietoja tehtävistä antaa Iida Muinonen, 4.2.2019 alkaen varmimmin iltapäivisin klo 14 – 16 välisenä aikana (puh. 040 183 7795).

Olemme savuton työpaikka. Huumausainetestaus kuuluu päihdeohjelmaamme.

Täytä hakemus

Jaa sosiaalisessa mediassa

Ota yhteyttä
Valitse markkina-alue 

Valitse markkina-alue