Skip to Main Content
Minua kiinnostavat

Käynnistä toipuminen oikein

On aika parantaa postoperatiivisen hoidon laatua

 

hidden1hidden2
hidden1hidden2
riskiarviointilomake
Kun riski muuttuu, hoidonkin tulisi muuttua

Riittämätön postoperatiivinen hoito voi johtaa lisääntyneisiin leikkaushaavan infektioihin (SSI). Se johtaa hitaampaan toipumisaikaan, pidempään sairaalahoitoon ja korkeampiin jo ennestään paineen alaisena olevien terveydenhuoltopalvelujen kustannuksiin.

Mölnlyckellä tavoitteenamme on tukea hoitopolkua siten, että kaikilla potilailla on mahdollisuus toipua ilman komplikaatioita. Siksi kehitimme leikkauksen jälkeisen riskinarviointityökalun, joka auttaa terveydenhuollon ammattilaisia tunnistamaan ja lieventämään kirurgisia riskitekijöitä sekä räätälöimään hoitopolkuja potilaille yksilöllisesti.

hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Hyödyt

  1. Vaikka suuren riskin potilaan tunnistaminen ei välttämättä edellytä arviointityökalun käyttöä, riskinarviointityökalut auttavat tunnistamaan potilaat, joilla ei ole niin ilmeisesti lisääntynyt SSC:n riski ja jotka voivat hyötyä kehittyneiden hoitojen, kuten ciNPT:n, soveltamisesta.
  2. Suojatakseen kehittyneiden hoitomuotojen, kuten ciNPT:n, tottuneelta käytöltä, jos kliinistä hyötyä ei todennäköisesti ole
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Kuinka riskinluokitustyökalu kehitettiin?
hidden1hidden2

PubMedissä indeksoidut tutkimukset tunnistettiin seuraavilla hakutermeillä:

  • Leikkaushaavan infektiot
  • Riskitekijät
  • Kirurgiset riskitekijät
  • Leikkausalueen riskinarviointi

Yhteensä löydettiin 1 059 abstraktia, joista tunnistettiin 20 validoitua leikkausalueen riskinarviointityökalua. Näiden työkalujen arvioinnin avulla kehitimme riskinarviointityökalun.

Selvyyden ja käytön helppouden vuoksi luokittelemme riskit joko:

  • Sisäinen (potilaaseen liittyvä)
  • Ulkoinen (toimenpiteeseen liittyvä)
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Käynnistä toipuminen oikein yhdessä Mölnlycken kanssa

Ota yhteyttä ja yhdessä keskustelemme, kuinka voimme avustaa osastoasi aloittamaan toipuminen oikein työkaluilla, koulutuksella ja tuotteilla, joita tarvitaan postoperatiiviseen hoitoon.

Ota yhteyttä