Skip to Main Content
 
 
 
Gloved hand with surgical instrument

Kliininen turvallisuus

SERMO-tutkimus paljasti, että 93% kirurgeista uskoo korkealaatuisten käsineiden vähentävät riskiä altistua veriteitse leviäville viruksille. Lisäksi 92% kirurgeista oli samaa mieltä siitä, että korkealaatuiset käsineet parantavat kliinistä turvallisuutta leikkaussalissa , sekä vaikuttavat heidän tunteeseensa olevansa suojattu neulanpistotapaturmilta.

 
Potilasturvallisuus
healthcare professional wheeling in patient in into OR

Tutkimuksessa havaittiin, että kirurgit näkevät selkeän yhteyden korkealaatuisten käsineiden ja potilasturvallisuuden välillä. 81% kirurgeista uskoo, että korkealaatuiset käsineet vaikuttavat potilastuloksiin, ja 89% on sitä mieltä, että korkealaatuiset käsineet parantavat potilasturvallisuutta leikkaussalissa.

Leikkausalueen infektioiden riskistä puhuttaessa 78% kirurgeista totesi, että käsineen rikkoutuminen kasvattaa leikkausalueen infektioiden riskiä .

Lisää tietoa

Lue lisää kaksoiskäsineiden käytön tärkeydestä suojautumisessasi.

 

Tietopankki

'Viitteet'

Contact us
Valitse markkina-alue 

Valitse markkina-alue