Infektioiden hallinta

Teetkö kaikkesi leikkausalueen infektioiden ehkäisemiseksi?

Tekijä: Mölnlycke Health Care, joulukuuta 16 2015Julkaistu: Infektioiden hallinta

Ulrika Kanth on leikkaussalihoitaja, joka toimii nykyisin Mölnlycke Health Caren kliinisenä asiantuntijana ja asiakkuuspäällikkönä.

Uskon ja haluan uskoa, että kaikki terveydenhuollossa työskentelevät tekevät kaikkensa potilaiden parhaaksi. Tiedän kuitenkin, että huomioon on otettava monia asioita. Hoitajan odotetaan tekevän kaikkea ja olevan kaikkialla samaan aikaan. Hän on vastuussa potilaan hoidosta, mutta hänen on toimittava myös erilaisten sääntöjen ja määräysten mukaan. Suurimman osan aikaa terveydenhuollon ammattilaiset onnistuvat tasapainottelemaan näiden prioriteettien välillä. Mutta onko mahdollista ottaa huomioon myös se, mitä potilaille tapahtuu hoidosta lähtemisen jälkeen? Entä mitä terveydenhuollon ammattilaiset voivat tehdä varmistaakseen, että parhaita käytäntöjä noudatetaan ja leikkauksen jälkeisten komplikaatioiden kuten leikkausalueen infektioiden riskiä pienennetään? Leikkausalueen infektioiden ja muiden sairaalainfektioiden ehkäisy edellyttää turvallisuutta edistävien toimenpiteiden ja rutiinien käyttöönottoa ja noudattamista1.

Kun vierailee eri sairaaloiden leikkaussaleissa, käy heti ilmi, että niin lääkärit kuin hoitajat kohtaavat päivittäisessä työssään monia erilaisia haasteita. Hengenvaarallisissa tilanteissa ensimmäisenä mielessä on tietenkin potilaan hengen pelastaminen. Tietyt toimenpiteet tehdään kuitenkin rutiinilla. Lonkan tekonivelleikkauksia voi olla kaksi päivässä ja useita viikossa, jolloin toimenpiteen jokainen vaihe tulee selkärangasta. Kaikki tietävät, että toimenpide ja potilaan hoito ennen leikkausta ja sen jälkeen voivat vaikuttaa hänen elämäänsä merkittävästi.

Tuletko koskaan ajatelleeksi potilaan tilannetta leikkauksen jälkeen: Kuinka monta päivää hän joutuu olemaan sairaalassa? Kuinka monta tuntia fysioterapiaa hän tarvitsee? Millaisista kivuista hän kärsii noustessaan sängystä ja opetellessaan kävelemään uudelleen? Todennäköisesti ajattelet myös näitä asioita, ja ne limittyvät velvollisuuksiesi kanssa.

Jossakin velvollisuuksien ja vastuiden takana piilee kuitenkin myös kysymys siitä, kuinka moni potilas kärsii infektiosta leikkauksen jälkeen? Oletko koskaan ajatellut, kuinka moni potilas voi saada syvän kudosinfektion ja joutua vuoteenomaksi useiden kuukausien ajaksi? He eivät pysty kävelemään eivätkä viettämään normaalia elämää pitkään aikaan. He eivät pysty tienaamaan rahaa ja saattavat menettää työnsä. Potilaiden kohtaamien haasteiden ja kärsimyksen lisäksi tilanne vaikuttaa myös terveydenhuollon ammattilaisiin, joiden vastuulla infektion hoitaminen on, vaikka ei edes otettaisi huomioon resurssikuormitusta ja pitkittynyttä sairaalassaoloa.

Kun asiaa ajatellaan näin, vanha sanonta pitää paikkansa: ehkäiseminen on halvempaa ja helpompaa kuin parantaminen. Oletko valmis kysymään itseltäsi, teetkö kaikkesi ehkäistäksesi leikkausalueen infektioiden syntymistä?

Leikkausalueen infektiot ovat nimittäin usein ehkäistävissä. Nollatavoitetta ei ehkä koskaan saavuteta, mutta infektioiden esiintyvyyden vähenemisellä 1,2 prosentista 1,1 prosenttiin voi jo olla merkitystä. Vaikka varotoimenpiteisiin ryhtymällä säästettäisiin vain yksi potilas infektiolta, on sillä hänen elämäänsä iso vaikutus.

Leikkausalueen infektioita voidaan ehkäistä monin tavoin. Näihin tapoihin lukeutuvat ihon asianmukainen valmistelu, hankinnat, oikeanlaisten välineiden saatavuus ja holistinen lähestymistapa ja tietämys leikkausalueen infektioista. Eräässä tutkimuksessa todettiin, että infektioiden tehokkaat hallinta- ja valvontarutiinit johtivat infektiotapausten vähenemiseen 32 prosentilla viiden vuoden aikana1.

Toinen paikka, josta voidaan aloittaa, on itse leikkaussali ja sen ilman hiukkasten vähentäminen2. Sen sijaan, että levittäisit mahdollisia bakteereja leikkaussaliin ja avonaiseen leikkaushaavaan3, voit vähentää CFU-pitoisuutta (pesäkkeen muodostavia yksikköjä) niinkin helposti kuin käyttämällä kertakäyttöistä puhdasilmapukua leikkaussalissa4,5,6.

Mitä puet päällesi huomenna? Miten toimit leikkaussalissa vähentääksesi leikkausalueen infektioiden riskiä?

 

 Viitteet:

  1. Hayley RW, Culver DH, White JW, Morgan WM, Emori TG, Munn VP et al. 1985. The efficacy of infection surveillance and control programs in preventing nosocomial infections in US hospitals. Am J Epidemio. 121:182-205.
  2. Lidwell OM, et al. Effect of ultraclean air in operating rooms on deep sepsis in the joint after total hip or knee replacement: a randomised study. BMJ1982;285:10-14.
  3. Lidwell OM, Lowbury EJL, Whyte W. Airborne contamination of wounds in joint replacement operations: the relationship to sepsis rates. J Hosp Infect 1983;4:111-31.
  4. Swedish Technical Specification SIS-TS 39:2012. Microbiological cleanliness in the operating room – Preventing airborne contamination – Guidance and fundamental requirements.
  5. Hoborn J. Thesis: Humans as Dispersers of Microorganisms - Dispersion Pattern and Prevention. Department of Clinical Bacteriology, Institute of Medical Microbiology, University of Göteborg, Göteborg, Sweden. 1981.
  6. Tammelin A, et al. Single-use surgical clothing system for reduction of airborne bacteria in the operating room. Journal of Hospital Infection, 2013.
Jaa tämä

Lue lisää

Uusi lila työpuku BARRIER valikoimassa

Normaalisti pukeutuessa pystymme valitsemaan vaatteen, joka sopii tyyliimme...

Hyvät kädet

Uusimmassa numerossa on artikkeleja seuraavista aiheista: leikkaussalin ilman vaikutus postoperatiivisiin...

Eurooppalainen leikkaussalihoitajien...

Sunnuntaina 15. Helmikuuta vietetään Eurooppalaista leikkaussalihoitajien...

Leikkaussalien ilman puhtaus: miten...

Glenn Lundberg on leikkaussalihoitaja, joka toimii nykyisin Mölnlycke Health...

Miksi puhdas ilma on niin tärkeää......

Roger Allansson on leikkaussalihoitaja, joka toimii nykyisin Mölnlycke...

Potilaan esilämmityksellä voidaan ehkäistä...

”Tahaton perioperatiivinen hypotermia voi heikentää leikkaustulosta ja...