Infektioiden hallinta

Potilaan esilämmityksellä voidaan ehkäistä perioperatiivista hypotermiaa

Tekijä: Mölnlycke Health Care, syyskuuta 8 2016Julkaistu: Infektioiden hallinta

”Tahaton perioperatiivinen hypotermia voi heikentää leikkaustulosta ja potilaan postoperatiivista toipumista. Sen aktiiviseen ehkäisyyn pitäisikin kiinnittää huomiota.”1

Perioperatiivisen hypotermian haitalliset vaikutukset jopa lievissä tapauksissa on hyvin dokumentoitu2. Sen mahdollisia seurauksia ovat sydän- ja verisuoniongelmien ja sairastuvuuden3 lisäksi verenhukka ja verensiirron tarve4 sekä leikkauksen jälkeisen infektion kohonnut riski5. Niillä on potilaan hoidossa dominoefektin kaltainen vaikutus: toipumisaika pitenee, sairaalassaoloaika kallistuu5 ja hoidon kokonaiskustannukset kasvavat.

Koska perioperatiivisen hypotermian seuraukset tunnetaan ja tiedetään, että se on erittäin yleinen mutta ehkäistävissä oleva tila, voitaisiin olettaa, että kaikki näyttöön perustuvat ennaltaehkäisevät toimenpiteet olisivat terveydenhuollon ammattilaisten käytössä. Todisteiden6,7 mukaan perioperatiivisen hypotermian ehkäisyssä on kyse sen varmistamisesta, että potilaan kehon ydinlämpötila laskee mahdollisimman vähän. Elimistön normaalin lämpötilan ylläpito alkaa itse asiassa jo hyvissä ajoin ennen leikkausta.

Potilaan esilämmitys

Käytämme perioperatiivisesta hypotermiasta puhuessamme tätä termiä nimenomaan sen vuoksi, että se kattaa koko leikkaushoidon. Pre- ja postoperatiiviset vaiheet ovat nimittäin aivan yhtä tärkeitä kuin itse leikkauskin. Leikkausta valmistelevat ja sitä seuraavat toimenpiteet voivat itse asiassa vaikuttaa hoitotulokseen merkittävästi. Kehon lämpötilan hallinta on tärkeässä osassa erityisesti näissä tapauksissa aina siitä lähtien, kun potilas kirjautuu osastolle leikkausta varten.

Leikkauspotilaiden preoperatiivisen vaiheen esilämmityksen on osoitettu auttavan vähentämään anestesian jälkeisiä kehon ydinlämpötilan laskuja (jopa enemmän kuin leikkauksenaikaisen lämmityksen)8. Horn et al. havaitsivat, että vain 10–20 minuutin esilämmitys ennen yleisanestesiaa ehkäisi hypotermiaa ja vähensi tärinää useimmissa tapauksissa. Tunnin esilämmitys puolestaan riitti postoperatiivisen hypotermian ehkäisyyn kokonaan.8

Toisessa, vuonna 2016 tehdyssä retrospektiivisessä havaintotutkimuksessa selvitettiin sairaalahoitoa edeltävän hypotermian vaikutuksia hoitotuloksiin. Tutkimuksessa havaittiin, että potilaan kehon matala lämpötila kirjautumishetkellä liittyi suurempaan verensiirron ja kuoleman riskiin.9 Tutkimuksesta johdettu suositus, jota myös saksalaiset S3-ohjeet perioperatiivisen hypotermian ehkäisystä vuodelta 2014 tukevat, on se, että kehon normaalilämmön ylläpidon ohella on tärkeää ottaa käyttöön myös tapoja potilaan esilämmitykseen ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä.

Koska tutkimus- ja potilastulokset osoittavat yhä uudelleen ja uudelleen, että kehon ydinlämpötilan laskun ehkäiseminen on tärkeää, meidän pitäisi tehdä kaikkemme lisätäksemme tietoisuutta siitä ja ottaaksemme esilämmityksen käyttöön osana vakiomuotoista perioperatiivista toimintaa.

Jaa tämä

Lisää samasta aiheesta

Uusi lila työpuku BARRIER valikoimassa

Normaalisti pukeutuessa pystymme valitsemaan vaatteen, joka sopii tyyliimme...

Hyvät kädet

Uusimmassa numerossa on artikkeleja seuraavista aiheista: leikkaussalin ilman vaikutus postoperatiivisiin...

Eurooppalainen leikkaussalihoitajien...

Sunnuntaina 15. Helmikuuta vietetään Eurooppalaista leikkaussalihoitajien...

Leikkaussalien ilman puhtaus: miten...

Glenn Lundberg on leikkaussalihoitaja, joka toimii nykyisin Mölnlycke Health...

Miksi puhdas ilma on niin tärkeää......

Roger Allansson on leikkaussalihoitaja, joka toimii nykyisin Mölnlycke...

Teetkö kaikkesi leikkausalueen infektioiden...

Ulrika Kanth on leikkaussalihoitaja, joka toimii nykyisin Mölnlycke Health...