Infektioiden hallinta

Leikkaussalien ilman puhtaus: miten CFU-pitoisuus mitataan?

Tekijä: Mölnlycke Health Care, lokakuuta 26 2015Julkaistu: Infektioiden hallinta

Glenn Lundberg on leikkaussalihoitaja, joka toimii nykyisin Mölnlycke Health Caren kliinisenä asiantuntijana.

Leikkaussalien puhtaasta ilmasta ja CFU-pitoisuuksista (engl. colony forming unit, suom. pesäkkeen muodostava yksikkö, pmy) puhutaan paljon. Tutkimusten mukaan CFU-yksiköiden eli elinkykyisten bakteerien ja sienisolujen vähentäminen on tärkeää leikkaussalien ilman puhtauden takaamisen ja tilojen bakteerikuorman pienentämisen kannalta1,2,3.

Käytännössä kaikilla sairaaloilla ei kuitenkaan ole kokemusta tai osaamista CFU-mittausten tekemiseen. Terveydenhuollon ammattilaiset esittävätkin usein kysymyksen: miten mittaukset suoritetaan?

Ruotsissa sairaanhoitajat tekevät usein CFU-mittauksia leikkaussalin ilman puhtauden varmistamiseksi. He tarkistavat ilmanvaihdon toiminnan, kirjaavat ylös leikkaussalissa oleskelevien henkilöiden määrän, tarkistavat näiden vaatteet ja varmistavat, että hygieniaan ja esipuhdistukseen liittyviä rutiineja noudatetaan. Rutiinit ovat käytössä osastolla ennen leikkausta, leikkauksen aikana leikkaussalissa ja heräämössä leikkauksen jälkeen. CFU-pitoisuus mitataan aina ennen toimenpiteitä ja puhdasilmapukuihin vaihtamisen jälkeen. Ruotsissa on jopa laadittu viralliset ohjeet (SIS TS 39:2012) CFU-pitoisuuksien mittaamisesta ja agar-levyjen asettamisesta. Niiden avulla varmistetaan, että kaikki mittaukset ovat keskenään vertailukelpoisia. Ohjeet sisältävät tietoa myös laitteiden asetuksista, mittausten lukumäärästä ja agar-levyjen itämisajasta.

Monissa sairaaloissa on valmiiksi ilman näytteenottajat leikkaussalien CFU-pitoisuuksien määrittämistä varten, sillä niissä tarkkaillaan jo säännöllisesti laboratorioiden, lääkehuoneiden, puhdastilojen ja sterilointikeskusten CFU-pitoisuuksia, minkä ansiosta sairaaloilla on mittausten vaatimaa osaamista.

Eräässä sairaalassa huomattiin, että ortopedisella osastolla esiintyi paljon leikkausalueiden infektioita. Mittausten yhteydessä huomattiin, että CFU-pitoisuus oli korkea. Henkilökunta tiesi ilman puhtaudella olevan merkitystä ja pyysi meiltä apua. Kysyin heiltä, milloin sairaalan ilmanvaihtojärjestelmä oli viimeksi tarkastettu ja puhdistettu. Suosittelin lisäksi, että he alkavat käyttää kertakäyttöisiä puhdasilmapukuja implanttileikkauksissa. Sairaalassa ryhdyttiin näihin toimenpiteisiin, ja sekä CFU-pitoisuus että leikkausalueiden infektiot vähenivät.

Suosittelen, että leikkaussalien CFU-pitoisuus mitataan säännöllisesti, jotta potilaille voidaan tarjota parasta mahdollista hoitoa. Jos CFU-pitoisuus on korkea, on ryhdyttävä toimenpiteisiin, mikä saattaa vaatia uusia käytäntöjä. Tutkimusten mukaan CFU-pitoisuuteen vaikuttavat monet tekijät1,4,5. Niitä ovat esimerkiksi ilmanvaihto, oven avausten lukumäärä leikkauksen aikana, leikkaussalissa olevien henkilöiden määrä ja henkilökunnan vaatteet6,7,8.

Tutkimuksissa on osoitettu, että ainoastaan henkilökunnan vaatteiden vaihtaminen voi riittää toivotun, alle 10 pmy/m3-pitoisuuden saavuttamiseen. Puhdas ilma on hyväksi kaikille.

Tiedätkö, mikä oman leikkaussalisi CFU-pitoisuus on?

 

Lähteet:

  1. Lidwell OM, et al. Ultra-clean air and antibiotics for prevention of postoperative infection: a multi-center study of 8,052 joint replacement operations. Acta Orthop Scand, 1987; 58(1): 4-13.
  2. Hoborn J. Thesis: Humans as Dispersers of Microorganisms - Dispersion Pattern and Prevention. Department of Clinical Bacteriology, Institute of Medical Microbiology, University of Göteborg, Göteborg, Sweden. 1981.
  3. Swedish Technical Specification SIS-TS 39:2012. Microbiological cleanliness in the operating room – Preventing airborne contamination – Guidance and fundamental requirements.
  4. Lidwell OM, et al. Effect of ultraclean air in operating rooms on deep sepsis in the joint after total hip or knee replacement: a randomised study. BMJ1982;285:10-14.
  5. Lidwell OM, Lowbury EJL, Whyte W. Airborne contamination of wounds in joint replacement operations: the relationship to sepsis rates. J Hosp Infect 1983;4:111-31.
  6. Lippert S, Gutschik E. Bacterial sedimentation during cardiac surgery reduced by disposable clothing. Scand J Thorac Cardiovasc Surg 1992; 26: 79-82.
  7. Blomgren G, Hoborn J, Nyström B. Reduction of contamination at total hip replacement by special working clothes. J Bone Joint Surg [Br] 1990;72-B:985-987.
  8. Tammelin A, et al. Single-use surgical clothing system for reduction of airborne bacteria in the operating room. Journal of Hospital Infection, 2013.

 

Jaa tämä

Lisää samasta aiheesta

Uusi lila työpuku BARRIER valikoimassa

Normaalisti pukeutuessa pystymme valitsemaan vaatteen, joka sopii tyyliimme...

Hyvät kädet

Uusimmassa numerossa on artikkeleja seuraavista aiheista: leikkaussalin ilman vaikutus postoperatiivisiin...

Eurooppalainen leikkaussalihoitajien...

Sunnuntaina 15. Helmikuuta vietetään Eurooppalaista leikkaussalihoitajien...

Miksi puhdas ilma on niin tärkeää......

Roger Allansson on leikkaussalihoitaja, joka toimii nykyisin Mölnlycke...

Teetkö kaikkesi leikkausalueen infektioiden...

Ulrika Kanth on leikkaussalihoitaja, joka toimii nykyisin Mölnlycke Health...

Potilaan esilämmityksellä voidaan ehkäistä...

”Tahaton perioperatiivinen hypotermia voi heikentää leikkaustulosta ja...