Potilaslämmitys

Potilaan hypotermia

Julkaisija : Mölnlycke Health Care, helmikuuta 26 2015Julkaistu: Potilaslämmitys

Perioperatiivisesta hypotermiasta on kyse kun potilaan ydin lämpötila laskee huomattavasti ennen leikkausta, sen aikana tai sen jälkeen. Se on yleinen mutta ehkäistävissä oleva komplikaatio leikkaustoimenpiteissä, joka yleisimmin esiintyy induktion tai yleisanestesian jälkeen. Kliiniset tutkimukset sekä terveydenhuollon käytännöt osoittavat, että potilas hyötyy lämmityksestä ennen leikkausta, sen aikana ja sen jälkeen.

Potilailla, joilla on ollut leikkauksen aikana hypotermiaa, ovat tulokset huonommat: suurempi riski saada leikkausalueen infektio, vakava sydäntapahtuma ja suurempi verenhukka ovat yleisiä komplikaatioita. Potilaiden stressi ja epämukavuus sekä toimenpiteen kustannusten kasvu ja pidempi sairaalassaoloaika ovat seurausta perioperatiivisesta hypotermiasta. Potilaan esilämmityksellä ennen leikkausta on tarkoitus nostaa kehon ydinlämpötilaa ja näin vähentää lämpötilan laskua leikkauksen aikana. Esilämmitys sekä aktiivinen lämmitys leikkauksen aikana ovat olleet tehokkaita keinoja ehkäistäessä perioperatiivista hypotermiaa.

Ihmisen ruumiinlämpötila vaihtelee

Normaalin ihmisen ruumiinlämpö vaihtelee johtuen yksilön aineenvaihdunnasta, mitä korkeampi (nopeampi) se  on, sitä korkeampi on normaali ruumiinlämpö; hitaampi aineenvaihdunta tarkoittaa matalampaa normaalia ruumiinlämpöä (normotermia).

Muita tekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa kehon lämpötilaan ihmisellä voi olla kellonaika tai ruumiinosa, josta lämpötila mitataan. Kehon lämpötila on matalampi aamulla, koska yöllä levätään, ja korkeampi yöllä päivän jälkeisen lihasten toiminnan ja ruoan jälkeen. Kehon lämpötila vaihtelee myös eri kehon osissa.

Mistä ruumiinlämpötilan vaihtelu johtuu?

Yleiset syyt kohonneelle lämpötilalle ovat ympäristön lämpötila, syöminen ja liikunta. Kehon tehokkain keino vähentää lisääntynyttä lämpötilaa on hikoilu. Suurin hiki tuotanto voi olla jopa viisi litraa päivässä.

Ruumiinlämpö voi myös laskea läpi pinnallisen verisuonien laajentuessa. Yleisin syy ruumiinlämmön laskulle on kylmä ympäristö. Ruumiinlämpö voi kohota vilunväristyksien kautta. Kehon reuna-alueiden verisuonet voivat myös supistua – näin veri altistuu vähemmän kylmälle ja pysymme lämpimämpänä.

Mistä hypotermia aiheutuu?

Hypotermiaan voi olla syynä ympäristön olosuhteet tai traumaattinen tapaturma tai potilaan (haitallinen) reagoiminen hoitoihin, kuten anestesia, neurogirugia, aiheutettu hypotermia (esim. sydänkirurgian aikana kun sydän ja joskus koko potilas jäähdytettään vähentääkseen aineenvaihduntaa ja hapenkulutusta), lääkitys ja ilmanvaihto.

Hypotermisen tila vaihtelee lievästä syvälliseen. Useimmat ihmiset sietävät lievää hypotermiaa (35,0°C - 35,9°C ruumiinlämpö), johon ei liity huomattavaa sairastuvuutta tai kuolleisuutta. Kuolleisuus potilaalla, joilla on kohtalainen hypotermia (34,0°C - 34,9°C ruumiinlämpö) on arvioitu olevan 21,0 prosenttia, ja vielä korkeampi, jos potilaalla on vaikea hypotermia (eli ydinlämpötila <33,9°C). Huolimatta sairaalahoidosta, kuolleisuus kohtalaisessa tai vakavassa hypotermiassa lähestyy 40 prosenttia.

Missä tilanteissa hypotermiaa tapahtuu?

• Potilas makaa kylmällä leikkauspöydällä
• Haihduttava lämpöhäviö auki olevalta leikkausalueelta
• Huoneessa, jossa odotetaan leikkausta on kylmä
• Aineenvaihdunnan lämmön tuotannon väheneminen (eli ei lihasten aktiivisuutta)
• Huoneen lämpötila ihon pesussa ja huoneen lämpöiset IV nesteet
• Erilaiset anestesiat
• Erilaiset farmakologiset aineet (esim. midatsolaami)

Hypotermian vaikutukset

Hypotermian vaikutukset ovat suhteessa lämpötilan muutokseen. Aineenvaihdunta alenee jopa 10% ruumiinlämmön laskiessa yhdellä asteella. Komplikaatioiden riski lisääntyy:

• Lisääntynyt infektioiden esiintyvyys
• Verenvuoto; veren hyytyminen on entsyymi-riippuvainen (entsyymeillä on optimaalinen lämpötila toimiakseen) ja verihiutaleiden toiminta riippuu lämpötilasta
• Viivästynyt haavan paraneminen
• Vähentynyt hapen kulkeutuminen kudoksiin, mikä voi olla vaarallista sydämelle (infarkti ja rytmihäiriöitä) sekä aivoille (infarkti = aivohalvaus)
• Vähentynyt aineenvaihdunta, myös lääkkeiden pidentynyt vaikutusaika
• Tärinä

Kenellä on riski?

Terveillä ihmisillä on mekanismi, joka säätelee kehon sisälämpötilaa hyvin kapealla alueella. Tämä mekanismi ei ole täysin kehittynyt vauvoilla ja pikkulapsilla.

Iäkkäät ihmiset eivät voi laajentaa ja supistaa verisuonia niin paljon kuin nuoremmat aikuiset; siksi, hyvin nuoret ja hyvin vanhat ovat alttiimpia hypotermialle (ja myös päinvastoin, hypertermialle, kohonneelle ruumiinlämmölle). Lisäksi useat sairaudet saattavat vaikuttaa elimistön normaaliin lämmönsäätelyn.

Trauma potilaat ovat toinen ryhmä, joilla on suuri hypotermian riski. Mitä suurempi traumaattinen vamma, sitä suurempi todennäköisyys, että hypotermia aiheuttaa komplikaation; itse asiassa, 21-66 prosenttia kaikista traumapotilaista ovat hypotermisiä ja se viittaa usein huono ennusteeseen.

Hypotermia voidaan ehkäistä

Tehokas, jatkuva potilaslämmitys auttaa pienentämään hypotermian riskiä

Lue kuinka BARRIER EasyWarm auttaa ehkäisemään hypotermiaa

Jaa tämä

BARRIER® EasyWarm®
BARRIER® EasyWarm®

Jatkuva ja tehokas potilaslämmitys auttaa ehkäisemään hypotermian...

Tietoa kliinisten tutkimusten tuloksista
Tietoa kliinisten tutkimusten tuloksista

Kliininen tutkimus BARRIER® EasyWarm® itselämpiävän aktiivipeitteen...

Verkkokurssi: Opi kuinka voit välttää perioperatiivista...
Verkkokurssi: Opi kuinka voit välttää perioperatiivista hypotermiaa

Opi lisää tahattomasta perioperatiivisesta hypotermiasta ja kuinka...