Post-operatiiviset rakkulat

Post-operatiivisten rakkuloiden ennaltaehkäisy

Julkaisija : Mölnlycke Health Care, syyskuuta 10 2013Julkaistu: Post-operatiiviset rakkulat

Leikkauksenjälkeinen rakkulanmuodostus on moniselitteinen haaste terveydenhuollossa, mutta niiden muodostumista voidaan ennaltaehkäistä muutaminkin tavoin: 

 • Valitsemalla oikeanlainen haavasidos
 • Asettamalla sidos oikein haavalle
 • Minimoimalla sidoksen vaihdon tarvetta

"Valitsemalla oikeanlainen sidos leikkauksen jälkeiselle haavalle, voidaan ennaltaehkäistä rakkulan muodostumista, maseraatiotota ja infektoitumisriskiä. Optimaalisen sidoksen tulisi pysyä paikoillaan, olla vedenkestävä, läpinäkyvä, imukykyinen ja joustava kestääkseen nivelten liikkumisen."16

Mepilex® Borderin on kliinisesti todistettu minimoivan post-operatiivisten rakkuloiden muodostumista erityisesti polvi- ja lonkkaleikkauspotilailla. Useat terveydenhuollon ammattilaiset ovat ottaneet Mepilex Borderin osaksi hoitoprotokollaansa ja dokumentoineet sen toimivuutta.

DeMyst G & Meuleneire F 2010  A case study series evaluation of a silicone coated foam dressing
in the treatment of patients undergoing orthopaedic surgery. 
Poster presentation at the EWMA conference Geneva, Switzerland, 2010.
Catharina Johansson
et al
 2011 An assessment of a self-adherent, soft silicone dressing in
post-operative wound care following hip and knee arthroplasty
Poster presentation at the EWMA conference Brussels, Belgium, 2011.
Tiina Pukki
et al
 2007 A survey of nursing practitioners to assess the performance of an all-in-one soft silicone foam dressing in post-operative wound care Poster presentation at the EWMA conference Glasgow, UK, 2007.
Tiina Pukki
et al
 2010 Assessing Mepilex Border in post-operative wound care Wounds uk, 2010, Vol 6, No 1

Yksi viimeisimmistä tutkimuksista on observaatiotutkimus, jossa Mepilex Border asetettiin 146:lle lonkka- ja polvileikkauspotilaan haavalle leikkaussalissa. 

Sidoksen annettiin olla paikallaan neljänteen post-operatiiviseen päivään saakka, jonka jälkeen sidos vaihdettiin. Sidosvaihdon aikana hoitajat täyttivät standardoidun lomakkeen, johon merkattiin rakkuloiden lukumäärä, ja haavan eritysmäärä, sidoksen toimivuus sekä muut mahdolliset sidoksen käytöstä johtuneet ihoreaktiot.

Tulosten mukaan Mepilex Border ei aiheuttanut yhtään rakkulaa yhdellekään potilaalle ja yleinen arvio sidoksesta oli 87% mukaan "erittäin hyvä".17

Viitteet

 1. Postoperative wound blistering - Is there a link with dressing usage? WC vol 11 nu 7; S.K. Gupta et al, 2002.
 2. Eliminating Blister Formation in Post-operative Orthopedic Patients. Eliminating blister formation in post-operative adult orthopedic patients | CPIP Project Batch 18 | Copyright © 2008 National University Health System. Margaret Lee, 2008
 3. Prospective, randomised, controlled trial comparing wound dressings used in hip and knee surgery: Aquacel and Tegaderm versus Cultiplast. Ann R Coll Surg Engl 2006; 88: 1, 18-22. M.J. Ravenscroft et al, 2006
 4. Wound blisters post hip surgery: a Prospective trial comparing dressings. ANZ J Surg 2002, 72(10): 716–19. N. Lawrentschuk et al, 2002
 5. A one hospital study of the effect of wound dressings and other related factors on skin blistering following total hip and knee arthroplasty. J Orthopaedic Nurs 2000; 4: 2, 71-77. R. Jester, et al, 2000
 6. Choice of dressing has a major impact on blistering and healing outcomes in orthopaedic patients. J Wound Care 2005; 14: 1, 27-29. T. Cosker et al. 2005
 7. Addressing Post Surgical Wound Blistering. Poster Presentation at TVS Congress, UK. Sutton J et al 2011
 8. An investigation into the prevention of blistering in post-operative wounds. Poster presentation at the EWMA conference, Brussels, Belgium. K Ousey et al, 2011
 9. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presentation at the 3rd Congress of the WUWHS, Toronto, Canada, 2008: Wiberg AB et al.
 10. Price, P. et al. Dressing Related Pain in Patients with Chronic Wounds; an International Patient Perspective. International Wound Journal, 2008
 11. Price, P. et al. Managing painful chronic wounds: the Wound Pain Management Model. International Wound Journal, 2007
 12. White R. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK; 2005
 13. White R. A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, 2008
 14. White R. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005.
 15. Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care 2001
 16. Effect of dressing choice on outcomes after hip and knee arthroplasty: a literature review. J Wound Care  2009 Nov;18(11):449-50. Tustanowski J. 2009
 17. An assessment of a self-adherent, soft silicone dressing in post-operative wound care following hip and knee arthroplasty: Poster presentation at the EWMA conference Brussels, Belgium: Catharina Johansson et al; 2011
Jaa tämä