Lisätietoja painehaavojen seuraamuksista

Painehaavoilla voi olla suuri vaikutus sekä yksilöön että terveydenhoitojärjestelmään.

Potilaiden kärsimys lisääntyy

  • Suurentunut ahdistus
  • Lisääntynyt kipu
  • Kyvyttömyys palata normaalielämän toimintoihin
  • Heikentynyt elämänlaatu
  • Suurentunut infektioriski
  • Suurentunut kuolleisuusriski

Hoidon kustannukset nousevat

  • Pidentynyt hoitojakso
  • Suurentunut hoitajan ajantarve
  • Kasvaneet tarvikekustannukset
  • Suurentuneet lääkekustannukset