Sisäiset riskitekijät

 

Yleinen terveydentila – onko potilaalla useita terveysongelmia – tiloja, kuten diabetes mellitus tai hengityssairauksia, jotka todistetusti altistavat potilaan suuremmalle riskille
Liikkuvuustila – vähentynyt liikkuvuus vaikuttaa kykyyn vapauttaa haavoittuvien kudosten painetta
Ravitsemustila – huonolla ravitsemuksella voi olla useita vaikutuksia – ravitsemustila voidaan arvioida yksinkertaisella painon seurannalla ja arvioimalla tiettyjä indikaattoreita, kuten hemoglobiinia tai seerumin albumiinia
Ihon kosteus – tämä on monipuolinen osa – tietoisuus inkontinenssista on tärkeää, mutta on otettava huomioon myös kohonnut ruumiinlämpö ja sen vaikutukset
Ikä – iän vaikutusten on osoitettu liittyvän suurentuneeseen riskiin, mutta on kuitenkin otettava huomioon, että painehaavoja voi esiintyä missä tahansa iässä, jos potilaalla on sekoitus riskitekijöitä
Aiempien painehaavojen historia – parantuneet haavakohdat ovat suuren riskin kohtia, koska arpikudos on enintään 80 % alkuperäisestä vetolujuudesta
Lääkehistoria – kuten steroidien käyttö, mikä voi vaikuttaa ihon eheyteen
Perfuusioon/hapettumiseen liittyvät ongelmat – sydän- ja verenkiertoelimistön epävakaisuus, sydämen supistusvireyden tuki ja hapentarve ilmoitetusti lisäävät painehaavojen riskiä