Ulkoiset riskitekijät - Mikroilmasto

mikroilmastoMääritelmä

Paikallisen kudoksen lämpötila ja kosteus
kehon/tukipinnan rajapinnassa.

Faktoja

 • Kosteudella on tunnetusti vaikutusta ihon toimintakykyyn
 • Vähentää jäykkyyttä – pehmentää ihoa
 • Vähentää vahvuutta – jopa 96 % johtaa kulumiseen
 • Lisää kitkakerrointa
 • Lisää kontaktipintaan tarttumista – lisää leikkausvoimaa
 • Edistää hiertymistä, nahan luomista ja haavan muodostusta
 • Lieventää ihon happamuutta – pH:n siirtyminen emäksisen puolelle
 • Kohonnut lämpötila suurentaa metabolian nopeutta
 • Kohonnut lämpötila aiheuttaa lisääntynyttä hikoilua
 • Kehon lämpö jää loukkuun tukipinnan rajapinnassa, mikä saa ihon lämpenemään nopeasti – lämpöä ja kosteutta kerääntyy
 • Eläintutkimuksilla on osoitettu yhteys lämmön kerääntymisen ja haavan muodostumisen välillä14