Painehaavat

Riskitekijät

Julkaisija : Mölnlycke Health Care, syyskuuta 10 2013Julkaistu: Painehaavat

 

Painehaavojen riskitekijät voidaan jakaa sisäisiin sekä ulkoisiin tekijöihin. Sisäisiin riskitekijöihin kuuluvat mm. ihotyyppi, potilaan yleinen terveys sekä muut altistavat sairaudet. Ulkoisiin riskitekijöihin taas kuuluvat kitka, paine, mikroilmasto sekä leikkausvoimat.

Jotta painehaavoja voitaisiin ennaltaehkäistä, tulee hoidossa ottaa huomioon kaikki mahdolliset painehaavaan vaikuttavat tekijät.

Sivun alkuun

Sisäiset riskitekijät

 

Yleinen terveydentila – onko potilaalla useita terveysongelmia – tiloja, kuten diabetes mellitus tai hengityssairauksia, jotka todistetusti altistavat potilaan suuremmalle riskille
Liikkuvuustila – vähentynyt liikkuvuus vaikuttaa kykyyn vapauttaa haavoittuvien kudosten painetta
Ravitsemustila – huonolla ravitsemuksella voi olla useita vaikutuksia – ravitsemustila voidaan arvioida yksinkertaisella painon seurannalla ja arvioimalla tiettyjä indikaattoreita, kuten hemoglobiinia tai seerumin albumiinia
Ihon kosteus – tämä on monipuolinen osa – tietoisuus inkontinenssista on tärkeää, mutta on otettava huomioon myös kohonnut ruumiinlämpö ja sen vaikutukset
Ikä – iän vaikutusten on osoitettu liittyvän suurentuneeseen riskiin, mutta on kuitenkin otettava huomioon, että painehaavoja voi esiintyä missä tahansa iässä, jos potilaalla on sekoitus riskitekijöitä
Aiempien painehaavojen historia – parantuneet haavakohdat ovat suuren riskin kohtia, koska arpikudos on enintään 80 % alkuperäisestä vetolujuudesta
Lääkehistoria – kuten steroidien käyttö, mikä voi vaikuttaa ihon eheyteen
Perfuusioon/hapettumiseen liittyvät ongelmat – sydän- ja verenkiertoelimistön epävakaisuus, sydämen supistusvireyden tuki ja hapentarve ilmoitetusti lisäävät painehaavojen riskiä
Sivun alkuun

Ulkoiset riskitekijät - PaineMääritelmä
Kuorma kohdistettuna suorakulmaisesti
kudosrajapintaan

Faktoja

 • Pinnan jäykkyyden, kuormituksen, kudoksen koostumuksen ja geometrian vaikutukset ilmoitetaan yleensä yksiköissä paunaa/neliötuuma (psi) tai mmHg
 • Luu-ulkonemat voivat altistua suuremmalle rasitukselle ja siksi niillä voi olla merkitystä syvissä kudosvaurioissa
 • Paine yhdessä muiden voimien kanssa voi pahentaa asioita
 • Painehaavat ovat yleensä tasaisia tai pyöreitä muodoltaan ja ne näyttävät yleensä siisteiltä
 • Ajan vaikutus – suuret rasitukset, joita esiintyy lyhyitä ajanjaksoja, voivat olla yhtä vahingoittavia kuin pienemmät rasitukset pitkiltäkin aikajaksoilta
Sivun alkuun

Ulkoiset riskitekijät - Leikkausvoimat

leikkausvoima

Määritelmä
Toimenpide tai rasitus, joka aiheutuu käytetyistä voimista, mitkä aiheuttavat tai tapaavat aiheuttaa kahden kehon sisäisen osan epämuodostumista poikittaistasossa.


Faktoja

 • Leikkausvoimat suurenevat kun sivusuuntaista liikettä esiintyy
 • Kun painekuorma on vakaa ja leikkausvoima lisääntyy, kudoksen epämuodostumisen määrä voi kasvaa
 • Kasvaneet leikkausvoimat voivat pahentaa kudosvaurioita
 • Haavoissa, joihin kohdistuu leikkausvoimaa, sisältävät usein pinnallisemman alueen, joka syvenee ja jossa on mustelma – ihon reunat voivat olla rosoiset
 • Leikkausvoimat aiheuttavat yleensä syvempiä kudosvaurioita, jotka eivät ehkä näy välittömästi
 • Asentomuutokset todennäköisesti aiheuttavat leikkausvoimaa – esimerkiksi kun vuoteen päätyä nostetaan tai lasketaan
Sivun alkuun

Ulkoiset riskitekijät - Mikroilmasto

mikroilmastoMääritelmä

Paikallisen kudoksen lämpötila ja kosteus
kehon/tukipinnan rajapinnassa.

Faktoja

 • Kosteudella on tunnetusti vaikutusta ihon toimintakykyyn
 • Vähentää jäykkyyttä – pehmentää ihoa
 • Vähentää vahvuutta – jopa 96 % johtaa kulumiseen
 • Lisää kitkakerrointa
 • Lisää kontaktipintaan tarttumista – lisää leikkausvoimaa
 • Edistää hiertymistä, nahan luomista ja haavan muodostusta
 • Lieventää ihon happamuutta – pH:n siirtyminen emäksisen puolelle
 • Kohonnut lämpötila suurentaa metabolian nopeutta
 • Kohonnut lämpötila aiheuttaa lisääntynyttä hikoilua
 • Kehon lämpö jää loukkuun tukipinnan rajapinnassa, mikä saa ihon lämpenemään nopeasti – lämpöä ja kosteutta kerääntyy
 • Eläintutkimuksilla on osoitettu yhteys lämmön kerääntymisen ja haavan muodostumisen välillä14
Sivun alkuun

Ulkoiset riskitekijät - Kitka

kitkaMääritelmä

Ihon pinnan suuntainen kosketusvoima liukumisen kohdalla – ts. pintojen liukuminen toisiaan pitkin

Nopeita faktoja

 • Kitka aiheuttaa ihoon häiriöitä – ihon kyky toimia esteenä voi vaarantua, mikä aiheuttaa suuremman infektioriskin, tai alla olevat rakenteet voivat paljastua
 • Kitka esiintyy usein pinnallisena, paljaana ja kivuliaana alueena
 • Yleisimmät alueet, joissa tämäntyyppisiä haavoja esiintyy, ovat pakarat, ristiluu, selkä, kyynärpäät ja kantapäät
 • Kitkan aiheuttamia haavoja voidaan luonnehtia erittäin epäsiisteiksi ja rosoreunaisiksi

Viitteet

 1. National Pressure Ulcer Advisory Panel and European Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009
 2. Bibliometric Analysis of Pressure Ulcer research. JWOCN; 37(6); 627-632; Hong-Lin Chen et al; 2010
 3. Medical Device related pressure ulcers in hospitalised patients. International Wound Journal; 7(5); 358-365; Black J M et al; 2010
 4. WOCN Society. Professional Practice Manual 3rd Edition, Appendix D Prevalence and Incidence: A Toolkit for Clinicians, Mt. Laurel NJ; 2005 3. Dressing related pain in patients with chronic wounds: an international patient perspective. Price P et al. International Wound Journal; 2008
 5. International Guidelines: Pressure ulcer prevention: prevalence and incidence in context. A consensus document. London: MEP Ltd, 2009
 6. Pressure Ulcer Prevalence Monitoring Project: Summary report on the Prevalence of Pressure Ulcers. EPUAP Review; Volume 4, Issue 2, 2002
 7. Results of nine international pressure ulcer surveys: 1989-2005. Ostomy Wound Management; 54(2). Vangilder C et al; 2008
 8. Prevalence of pressure ulcers in Canadian healthcare settings. Ostomy/Wound Management. 50(10):22-38. Woodbury MG, Houghton PE; 2004
 9. Prentice JL, Stacey MC. Pressure ulcers: the case for improving prevention and management in Australian health care settings. Primary Intention 2001; 9: 111-12027
 10. A Cross-sectional Descriptive Study of Pressure Ulcer Prevalence in a Teaching Hospital in China Zhao G, Ostomy Wound Manage. 2010 Feb;56(2):38-42
 11. Factors affecting healing of Pressure ulcers in Korean Acute Hospital. Sung Y.H et al. WOCN January 2011
 12. Description of pressure ulcers pain at rest and at dressing change. Szor JK. JWOCN. 26(3):115–120; 1999
 13. Pressure ulcer pain suffering; issues in a multi centre pain prevalence, Nixon J et al. Oral presentation at EPUAP Annual Conference, Birmingham, UK. 2010
 14. Reaching for the moon: achieving zero pressure ulcer prevalence. J Wound Care 18(4): 137–44 Bales I, Padwojski A ;2009
 15. The cost of pressure ulcers in the UK: Age and Ageing; 33: 230–235; Bennett G et al; 2004
 16. Legal Issues in the Care of Pressure Ulcer Patients: Ket Concepts for Healthcare Providers – A Consensus Paper from the International Expert Wound Care Advisory Panel. 23(11):493-507, November; Fife C et al; 2010
 17. Centers for Medicare & Medicaid Services. Proposed Fiscal Year 2009 Payment, Policy Changes for Inpatient Stays in General Acute Care Hospitals. Available at: http://www.cms.hhs.gov/apps/media/press/factsheet.asp?Counter=3045&intNumPerPage=10&checkDate=&checkKey=&srchType=1&numDays=3500. Accessed May 13, 2008.
 18. Centers for Medicare & Medicaid Services. Medicare Program; Proposed Changes to the Hospital Inpatient Prospective Payment Systems and Fiscal Year 2009 Rates; Proposed Changes to Disclosure of Physician Ownership in Hospitals and Physician Self-Referral Rules; Proposed Collection of Information Regarding Financial Relationships Between Hospitals and Physicians; Proposed Rule. Federal Register. 2008;73(84):23550. Available at: http://edocket.access.gpo.gov/2008/pdf/08-1135.pdf
 19. Hospitalisation related to pressure ulcers among adults 18 years and over. Agency for Healthcare Research and Quality; Statistical Brief #64. 2006
 20. Interprofessional Management of Complex Continuing Care Patient Admitted with 18 Pressure Ulcers. Baker T et al. Ostomy Wound Management; Feb 2011
 21. Pressure Ulcer Classification; Differentiation between pressure ulcers and moisture lesions. EPUAP Review 6(3); Defloor T., et al ;2005
 22. Wound Dressing Shear Test Method (Bench) Providing Results Equivalent to Humans.Bill B et al. Poster Presentation at the EPUAP Congress, Oporto, 2011
 23. Wound Dressings, Measuring the Microclimate They Create, Call E. Oral Presentationat the EPUAP Congress, Oporto, 2011
 24. Dressings can prevent pressure ulcers :fact or fallacy? The problem of pressure ulcer prevention. Wounds UK;5(4) pg 61-64; Butcher M et al; 2009
 25. Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing: May/June 2007 - Volume 34 - Issue 3S - p S67 doi: 10.1097/01.WON.0000271036.00057.f8 Scientific and Clinical Abstracts From the 39th Annual Wound, Ostomy and Continence Nurses Annual Conference, Salt Lake City, Utah, June 9-13, 2007:Research Abstracts: Wound-Evidence-Based Interventions
 26. Shear A contributory factor in pressure ulceration. A presentation aimed at clinicians and associated professional. www.npuap.org; accessed 14/12/09
 27. Temperature-modulated pressure ulcers: a porcine model. Arch Phys Med Rehabil. 76(7):666-73; Kokate J.Y et al; 1995
Jaa tämä

Todelliset kulut
Todelliset kulut

Painehaavojen arvioidaan olevan yleisimpiä vältettävissä olevia hoidon...

Painehaavoista
Painehaavoista

Painehaavan määritelmänä voidaan pitää "paikallinen ihon ja/tai ihonalaiskudoksen...

Painehaavojen ennaltaehkäisy
Painehaavojen ennaltaehkäisy

Painehaavan ennaltaehkäisystrategian pitäisi aina sisältää...

Painehaavojen hoito
Painehaavojen hoito

Aina painehaavoilta ei voida välttyä ja niitä ei aina ehditä ennaltaehkäistä....

Ennaltaehkäisevät sidokset
Ennaltaehkäisevät sidokset

Lisäämällä Mepilex Border Sacrum osaksi painehaavojen...

Video: Syntyvätkö painehaavat pelkästä...
Video: Syntyvätkö painehaavat pelkästä paineesta?

Mölnlycke Health Care ja muutama muu terveydenhuollon...

Tutkittua tehokkuutta
Tutkittua tehokkuutta

Konsultti Tod Brindle osoitti että Mepilex Border Sacrum voi vähentää sairaalassa...

Video: Onko sidoksen laittaminen terveelle...
Video: Onko sidoksen laittaminen terveelle iholle kustannustehokasta?

Mölnlycke Health Care ja muutama muu terveydenhuollon...

Todisteista käytäntöön: Kliiniset ja...
Todisteista käytäntöön: Kliiniset ja tieteelliset tutkimukset puhuvat ennaltaehkäisemisen tehokkuuden puolesta

Kohorttitutkimuksen tulokset todistavat Mepilex Border...