Painehaavojen laajuus

Painehaavat eivät ole uusi ilmiö – kirjallisuuden ilmoitukset ovat jopa tuhansien vuosien takaa. Viime vuosikymmeninä tietämys ja tutkimus on kuitenkin lisääntynyt nopeasti, mikä on johtanut käytännön ohjeisiin, riskinarviointivälineisiin ja ennaltaehkäisyohjelmiin. Esimerkiksi painehaavaan keskittyvien julkaisujen määrä on lisääntynyt 960 prosentilla vuosina 1990–2008.2

Sacrum ilmoitetaan yleensä yleisimmäksi painehaavojen sijainniksi useimmissa hoitoympäristöissä ja kantapää toiseksi yleisimmäksi. Tiedot viimeaikaisista suuntauksista viittaavat siihen, että kantapääpainehaavojen esiintyvyys on nousussa. Äskettäin pinnalle noussut aihe on lääkinnällisten apuvälineiden aiheuttamat painehaavat, joista yhdessä raportissa3 todettiin, että

  • 1,4 %:lla potilaista oli lääketieteelliseen laitteeseen liittyvä painehaava
  • 113:sta potilaasta 34,5 %  joilla oli lääkinnällisiä apuvälineitä saivat painehaavan 2,4 kertaa todennäköisemmin kuin ne joilla ei ollut