Tärkeimmät seikat ennaltaehkäisyssä

Tärkeimmät seikat ennaltaehkäisyssä – mukailtu julkaisusta National Pressure Ulcer Advisory Panel and European Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009.1

  • Riskiarvio – riskinarviointikäytäntöä ei pidä ottaa käyttöön vain strukturoidusti, vaan tärkeämpää on kouluttaa terveydenhoitotiimille sekä työkalun käyttö että painehaavaan liittyvien ongelmien perusteet. Kaikki riskiarviot on kirjattava huolellisesti ja uusinta-arvioita on tehtävä.
  • Ihon arviointi – ihon tila, kuten kosteus, voi lisätä vaurioitumisvaaraa. Siksi on otettava käyttöön strukturoitu arviointi osana yleistä riskinarviointia, ja käytännön varotoimia on suoritettava tarpeen mukaan.
  • Ravinto – ravitsemustilan arviointi, lähete ravitsemusterapeutille ravitsemustuen saamiseksi ja kosteutustilan arviointi ovat kaikki tärkeitä.
  • Asettelu uudelleen – tärkeä vaihe paineen vaikutuksen vähentämisessä – tiheys määräytyy potilaan yleisen terveydentilan, ihon tilan ja tukipinnan in situ perusteella. Uudelleenasettelu on tehtävä tavalla, joka varmistaa paineen vapautumisen tai jakautumisen uudelleen niin, että vältetään hankaus-/kitkavoimat. 30 asteen kulmassa olevaa kylkimakuuasentoa on harkittava. Dokumentoinnin on oltava tarkkaa ja terveydenhoitotiimi on koulutettava asianmukaisesti.
  • Tukipinnat – sopiva laite on valittava potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan – arvioitava uudelleen usein – kiinnitettävä erityistä huomiota kantapäihin ja varmistettava, että niiden paine vapautuu kokonaan, mikäli mahdollista, käyttämällä oikein sijoitettuja tyynyjä. Huomautus: NPUAP on määrittänyt eri tukipintojen ominaisuudet.
  • Vaikutuksia erityisryhmiin on harkittava – esimerkiksi leikkauksiin joutuviin potilaisiin, iäkkäisiin, tehohoitopotilaisiin ja lapsipotilaisiin – kaikkiin, jotka voivat tarvita lisähoitoa.