Painehaavat

Ennaltaehkäisystrategiat

Julkaisija : Mölnlycke Health Care, syyskuuta 10 2013Julkaistu: Painehaavat

Painehaavan ennaltaehkäisystrategian pitäisi aina sisältää riski- ja ihoarviot, oikean ravitsemustuen anto ja paineen uudelleenjakautumisstrategiat. Uutena strategiana on käyttää suojaavaa sidosta, kuten Mepilex® Borderia osana painehaavan ennaltaehkäisemiskäytäntöä.

Sivun alkuun

Katso lisätietoja ennaltaehkäisystrategioista

 • Painehaavojen ennaltaehkäisy on monimutkainen monitekijäinen prosessi – todisteisiin perustuvia, ympäristökohtaisia suosituksia on noudatettava terveydenhoidon ammattilaisen huolellisen harkinnan mukaan
 • Oikeudenkäyntien vaarasta puhutaan lukuisissa julkaisuissa – ei vain ennaltaehkäisyohjelmien puutteesta, vaan tunnettujen ohjeiden rikkomisesta
 • Viimeisimmät julkaisut ovat NPUAP:n/EPUAP:n julkaisemat painehaavan ennaltaehkäisyä ja hoitoa koskevat kliinisen käytännön ohjeet
Sivun alkuun

Tärkeimmät seikat ennaltaehkäisyssä

Tärkeimmät seikat ennaltaehkäisyssä – mukailtu julkaisusta National Pressure Ulcer Advisory Panel and European Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009.1

 • Riskiarvio – riskinarviointikäytäntöä ei pidä ottaa käyttöön vain strukturoidusti, vaan tärkeämpää on kouluttaa terveydenhoitotiimille sekä työkalun käyttö että painehaavaan liittyvien ongelmien perusteet. Kaikki riskiarviot on kirjattava huolellisesti ja uusinta-arvioita on tehtävä.
 • Ihon arviointi – ihon tila, kuten kosteus, voi lisätä vaurioitumisvaaraa. Siksi on otettava käyttöön strukturoitu arviointi osana yleistä riskinarviointia, ja käytännön varotoimia on suoritettava tarpeen mukaan.
 • Ravinto – ravitsemustilan arviointi, lähete ravitsemusterapeutille ravitsemustuen saamiseksi ja kosteutustilan arviointi ovat kaikki tärkeitä.
 • Asettelu uudelleen – tärkeä vaihe paineen vaikutuksen vähentämisessä – tiheys määräytyy potilaan yleisen terveydentilan, ihon tilan ja tukipinnan in situ perusteella. Uudelleenasettelu on tehtävä tavalla, joka varmistaa paineen vapautumisen tai jakautumisen uudelleen niin, että vältetään hankaus-/kitkavoimat. 30 asteen kulmassa olevaa kylkimakuuasentoa on harkittava. Dokumentoinnin on oltava tarkkaa ja terveydenhoitotiimi on koulutettava asianmukaisesti.
 • Tukipinnat – sopiva laite on valittava potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan – arvioitava uudelleen usein – kiinnitettävä erityistä huomiota kantapäihin ja varmistettava, että niiden paine vapautuu kokonaan, mikäli mahdollista, käyttämällä oikein sijoitettuja tyynyjä. Huomautus: NPUAP on määrittänyt eri tukipintojen ominaisuudet.
 • Vaikutuksia erityisryhmiin on harkittava – esimerkiksi leikkauksiin joutuviin potilaisiin, iäkkäisiin, tehohoitopotilaisiin ja lapsipotilaisiin – kaikkiin, jotka voivat tarvita lisähoitoa.
Sivun alkuun

Hankautumisriskin pienentäminen Mepilex Border -tuotteella

Mepilex® Border on imukykyinen itsekiinnittyvä sidos, joka sopii erinomaisesti painehaavojen hoitoon ja ehkäisemiseen. Yksilöllisen viisikerroksisen rakenteensa ja patentoidun pehmeän silikonisen Safetac®-kiinnittymispintansa ansiosta Mepilex Border -sidoksen on osoitettu lisäävän kolme suojaustapaa painehaavojen muodostumiseen vaikuttavia vaaroja vastaan ja aiheuttavan vähemmän kipua sidoksen poistamisen yhteydessä.

Safetac®-teknologian ansiosta sidosta voidaan nostaa ja se voidaan vaihtaa ilman, että kiinnittymisominaisuudet häviävät. Siten ihon tila voidaan tarkistaa säännöllisesti nykyisin voimassa olevien painehaavojen ehkäisemiskäytäntöjen mukaisesti ilman, että sidosta täytyy vaihtaa.

In-vitro-testitulokset osoittavat, että Mepilex® Border voi auttaa vähentämään hankauksen vaikutuksia kudokseen jopa 50 % käyttöaikana. Ilman Mepilex® Border -sidosta suojaamaton iho altistuu hankauksen aiheuttamille vaurioittaville vaikutuksille22.

Sivun alkuun

Ihon mikroilmaston hallitseminen Mepilex Borderilla

In-vitro-testaus paljastaa, että Mepilex® Borderilla on paras kosteuden imu-, säilytys- ja vapauttamiskyky, mikä pitää yllä oikeanlaista kosteustasapainoa ihon pitämiseksi kuivana verrattuna lukuisiin muihin sidoksiin. Tämä varmistaa, että iho pysyy optimaalisessa kunnossa painehaavan muodostumisen estämiseksi.23

Sivun alkuun

Kliinisiä todisteita, jotka esittävät positiivisia tuloksia

 

Useat terveydenhoidon ammattilaiset ovat nyt lisänneet Mepilex Border -sidoksen käytön ennaltaehkäisykäytäntöihinsä ja ovat kirjanneet vaikutuksen tuloksenparannusohjelmiin.
15 tapaustutkimusta on nyt kirjattu, ja niihin osallistui lähes 1000 potilasta.


Huomaa: Safetac-teknologiaa sisältävien sidosten käytön lisäksi tarvitaan kattava painehaavan ennaltaehkäisyohjelma (ts. tukipinnat, sijoitus, ravitsemus, hydraatio, ihonhoito, liikkuvuus).

Viitteet

 1. National Pressure Ulcer Advisory Panel and European Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009
 2. Bibliometric Analysis of Pressure Ulcer research. JWOCN; 37(6); 627-632; Hong-Lin Chen et al; 2010
 3. Medical Device related pressure ulcers in hospitalised patients. International Wound Journal; 7(5); 358-365; Black J M et al; 2010
 4. WOCN Society. Professional Practice Manual 3rd Edition, Appendix D Prevalence and Incidence: A Toolkit for Clinicians, Mt. Laurel NJ; 2005 3. Dressing related pain in patients with chronic wounds: an international patient perspective. Price P et al. International Wound Journal; 2008
 5. International Guidelines: Pressure ulcer prevention: prevalence and incidence in context. A consensus document. London: MEP Ltd, 2009
 6. Pressure Ulcer Prevalence Monitoring Project: Summary report on the Prevalence of Pressure Ulcers. EPUAP Review; Volume 4, Issue 2, 2002
 7. Results of nine international pressure ulcer surveys: 1989-2005. Ostomy Wound Management; 54(2). Vangilder C et al; 2008
 8. Prevalence of pressure ulcers in Canadian healthcare settings. Ostomy/Wound Management. 50(10):22-38. Woodbury MG, Houghton PE; 2004
 9. Prentice JL, Stacey MC. Pressure ulcers: the case for improving prevention and management in Australian health care settings. Primary Intention 2001; 9: 111-12027
 10. A Cross-sectional Descriptive Study of Pressure Ulcer Prevalence in a Teaching Hospital in China Zhao G, Ostomy Wound Manage. 2010 Feb;56(2):38-42
 11. Factors affecting healing of Pressure ulcers in Korean Acute Hospital. Sung Y.H et al. WOCN January 2011
 12. Description of pressure ulcers pain at rest and at dressing change. Szor JK. JWOCN. 26(3):115–120; 1999
 13. Pressure ulcer pain suffering; issues in a multi centre pain prevalence, Nixon J et al. Oral presentation at EPUAP Annual Conference, Birmingham, UK. 2010
 14. Reaching for the moon: achieving zero pressure ulcer prevalence. J Wound Care 18(4): 137–44 Bales I, Padwojski A ;2009
 15. The cost of pressure ulcers in the UK: Age and Ageing; 33: 230–235; Bennett G et al; 2004
 16. Legal Issues in the Care of Pressure Ulcer Patients: Ket Concepts for Healthcare Providers – A Consensus Paper from the International Expert Wound Care Advisory Panel. 23(11):493-507, November; Fife C et al; 2010
 17. Centers for Medicare & Medicaid Services. Proposed Fiscal Year 2009 Payment, Policy Changes for Inpatient Stays in General Acute Care Hospitals. Available at: http://www.cms.hhs.gov/apps/media/press/factsheet.asp?Counter=3045&intNumPerPage=10&checkDate=&checkKey=&srchType=1&numDays=3500. Accessed May 13, 2008.
 18. Centers for Medicare & Medicaid Services. Medicare Program; Proposed Changes to the Hospital Inpatient Prospective Payment Systems and Fiscal Year 2009 Rates; Proposed Changes to Disclosure of Physician Ownership in Hospitals and Physician Self-Referral Rules; Proposed Collection of Information Regarding Financial Relationships Between Hospitals and Physicians; Proposed Rule. Federal Register. 2008;73(84):23550. Available at: http://edocket.access.gpo.gov/2008/pdf/08-1135.pdf
 19. Hospitalisation related to pressure ulcers among adults 18 years and over. Agency for Healthcare Research and Quality; Statistical Brief #64. 2006
 20. Interprofessional Management of Complex Continuing Care Patient Admitted with 18 Pressure Ulcers. Baker T et al. Ostomy Wound Management; Feb 2011
 21. Pressure Ulcer Classification; Differentiation between pressure ulcers and moisture lesions. EPUAP Review 6(3); Defloor T., et al ;2005
 22. Wound Dressing Shear Test Method (Bench) Providing Results Equivalent to Humans.Bill B et al. Poster Presentation at the EPUAP Congress, Oporto, 2011
 23. Wound Dressings, Measuring the Microclimate They Create, Call E. Oral Presentationat the EPUAP Congress, Oporto, 2011
 24. Dressings can prevent pressure ulcers :fact or fallacy? The problem of pressure ulcer prevention. Wounds UK;5(4) pg 61-64; Butcher M et al; 2009
 25. Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing: May/June 2007 - Volume 34 - Issue 3S - p S67 doi: 10.1097/01.WON.0000271036.00057.f8 Scientific and Clinical Abstracts From the 39th Annual Wound, Ostomy and Continence Nurses Annual Conference, Salt Lake City, Utah, June 9-13, 2007:Research Abstracts: Wound-Evidence-Based Interventions
 26. Shear A contributory factor in pressure ulceration. A presentation aimed at clinicians and associated professional. www.npuap.org; accessed 14/12/09
 27. Temperature-modulated pressure ulcers: a porcine model. Arch Phys Med Rehabil. 76(7):666-73; Kokate J.Y et al; 1995
Jaa tämä

Todelliset kulut
Todelliset kulut

Painehaavojen arvioidaan olevan yleisimpiä vältettävissä olevia hoidon...

Painehaavoista
Painehaavoista

Painehaavan määritelmänä voidaan pitää "paikallinen ihon ja/tai ihonalaiskudoksen...

Painehaavojen riskitekijät
Painehaavojen riskitekijät

  Painehaavojen riskitekijät voidaan jakaa sisäisiin...

Painehaavojen hoito
Painehaavojen hoito

Aina painehaavoilta ei voida välttyä ja niitä ei aina ehditä ennaltaehkäistä....

Ennaltaehkäisevät sidokset
Ennaltaehkäisevät sidokset

Lisäämällä Mepilex Border Sacrum osaksi painehaavojen...

Video: Syntyvätkö painehaavat pelkästä...
Video: Syntyvätkö painehaavat pelkästä paineesta?

Mölnlycke Health Care ja muutama muu terveydenhuollon...

Tutkittua tehokkuutta
Tutkittua tehokkuutta

Konsultti Tod Brindle osoitti että Mepilex Border Sacrum voi vähentää sairaalassa...

Video: Onko sidoksen laittaminen terveelle...
Video: Onko sidoksen laittaminen terveelle iholle kustannustehokasta?

Mölnlycke Health Care ja muutama muu terveydenhuollon...

Todisteista käytäntöön: Kliiniset ja...
Todisteista käytäntöön: Kliiniset ja tieteelliset tutkimukset puhuvat ennaltaehkäisemisen tehokkuuden puolesta

Kohorttitutkimuksen tulokset todistavat Mepilex Border...