Haavanhoito

93% potilaista valitsisi Safetac®-teknologian sidoksen

Julkaisija : Mölnlycke Health Care, maaliskuuta 24 2014Julkaistu: Haavanhoito

 
Safetac
Tutkimuksen tavoite oli verrata Safetac
® teknologian sidoksia  sidoksiin, joissa käytetään perinteisiä akryyliperäisiä liima-aineita. Ohessa lisätietoa siitä, kuinka vertailu sujui.


Tutkimukseen osallistui 3,034 potilasta 20 eri maasta, jotka kärsivät kroonisista tai akuuteista haavoista. Potilaita hoidettiin ensin ns. perinteisillä liimakiinnitteisillä tuotteilla, jonka jälkeen siirryttiin käyttämään Safetac-teknologian sidoksia. Kun potilaat tulivat lääkärin tai hoitajan luo sidosvaihtoon, terveydenhuoltohenkilökunta kirjasi muistiin sidoksen poiston haavalle aiheuttamam vaurion. 

Hoitajan tai lääkärin poistaessa sidosta potilaita pyydettiin lisäksi arvioimaan heidän kiputasonsa sidoksen poiston yhteydessä. Arvioinnin tekoon käytettiin VAS-asteikkoa. Heitä pyydettiin lisäksi arvioimaan kipua ennen ja jälkeen sidosvaihdon. Poiston jälkeen hoitaja tai lääkäri vaihtoi potilaalle Safetac-teknologian sidoksen ja sama kivun arviointiprosessi tehtiin uudelleen Safetac-teknologian sidoksen kanssa. 

Tulos oli selvä. Kipu sidosvaihdon aikana oli selvästi vähäisempi, jos käytössä oli Safetac-teknologian sidos. Myös kipu ennen ja jälkeen sidosvaihtoa väheni. Myös haavalle aiheutunut vaurio oli selvästi pienempi.

Kun potilailta kysyttiin tutkimuksen jälkeen, että mitä sidosta he mielummin käyttäisivät,  93% vastasi käyttävänsä mielummin Safetac-teknologian sidosta.

Jaa tämä