Haavanhoito

Arpien ennaltaehkäisy ja hoito Safetac®-teknologian sidoksilla

Julkaisija : Mölnlycke Health Care, maaliskuuta 24 2014Julkaistu: Haavanhoito

Inflamaation päättyminen paranemisprosessin aikana minimoi arvenmuodostusriskiä1. Pitkittynyt fibroosi eli arpeutumisvaihde, voi johtaa arven muodostumiseen sekä mahdollisesti kudoksen epämuodotumiin. Yleisimmin esiintyvät arpityypit ovat hypertrofiset arvet, keloidiarvet, kiristävät arpimuodostumat sekä levittäytyneet arvet2,3. Kaiken tyyppiset arvet tai epämuodostumat voivat häiritä ihon normaalia toimintaa.

Hypertrofisia arpia havaitaan noin joka toisessa leikkaushaavassa ja yli 50 prosentissa parantuneita toisen tai kolmannen asteen palovammoja4. Ne ovat pääsääntöisesti koholla olevia, kutiavia ja punaisia haavan reuna-alueilla havaittavia arpimuodostumia. Keloidiarvet ovat jokseenkin samannäköisiä kuin hypertrofiset arvet, mutta ne laajenevat alkuperäistä arpialuetta laajemmalle alueelle.  Keloidiarpia esiintyy kaiken rotuisilla henkilöillä, mutta niiden esiintyvyys on 15% suurempi tummaihoisilla. Keloidiarpia esiintyy noin 10 prosentilla korkean riskin haavapotilaista.  

Kiristävät arpimuodostumat ovat erityisen vakavia ja niitä esiintyy yleensä tilanteissa, joissa potilas on menettänyt suuria ihoalueita, esim. vakavien palovammojen sekä  kirurgisten haavojen yhteydessä, jotka eivät asetu Langerin linjojen mukaisesti. Nämä arvet aiheuttavat ihon reunojen vetäytymistä toisiaan kohti, mikä vaikeuttaa lihasten ja jänteiden liikkumista, rajoittaen normaaleja liikkumislaajuuksia. Tämä saattaa johtaa leikkaushoidon ja ihonsiirteen tarpeeseen. Levittäytyneet arvet syntyvät, kun kirurgiset haavat kohtaavat venytystä ihoon paranemisen aikana syntyneen jännitteen vuoksi. Ne ovat tavallisesti väriltään vaaleita, tasaisia, pehmeitä ja oireettomia, mutta saattavat aiheuttaa esteettistä haittaa1


Jo 20 vuoden ajan hypertrofisten arpien ja keloidiarpien hoitoon on menestyksekkäästi käytetty silikonisidoksia5, joiden tehokkuudesta löytyy lukuisia kliinisiä arvioita sekä kansainvälisiä suosituksia arven hoidossa6. On ehdotettu, että silikonisidoksian tehokkuuteen arpien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa on kaksi syytä. Silikonisidokset vähentävät kosteuden haihtumista ihon pinnalta ja auttavat ylläpitämään ihon kosteustasapainoa. Levyt eivät kuitenkaan estä hapen pääsyä ihon pinnalle erinomaisen hengittävyytensä vuoksi. Tämä aiheuttaa paikallisen hapen määrän ja jännitteen lisääntymisen, joka auttaa hillitsemään ihon pinnalla tapahtuvaa liikakasvua ja näin ennaltaehkäisemään/vähentämään arven muodostusta 7.

Mepiform®, arpien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn tarkoitettua pehmytsilikonisidosta  Safetac®- teknologialla on tutkittu hypertrofisten arpien hoidossa useissa eri tutkimuksissa 8,9. Saulsberry ym. 8 raportoivat neljästä potilastapauksesta, joissa Mepiformia käytettiin kirurgisten haavojen sekä palovammojen jälkeiseen arpihoitoon. Hoitojaksojen aikana (vähintään 6 kk. per potilas) sidos säilytti toimivuutensa ja pysyi hyvin paikoillaan kompressiovaatteiden alla ilman, että reunat lähtivät rullautumaan. Sidokset eivät haitanneet nivelten liikkuvuutta. Alunperin tummentuneiden arpialueiden väri palasi normaaliksi ja iho palautui pehmeäksi sekä joustavaksi8. Mepiformin käyttöä on on tutkittu myös toisessa tutkimuksessa, jossa oli mukana 12 hypertrofisesta arvesta kärsivää potilasta9. Kotihoitoympäristössä suoritettu kokeilututkimus, jossa arvioitiin Mepiformin tehokkuutta palovammojen jälkeisistä ja muista traumaattisista arvista kärsivillä lapsi- ja aikuispotilailla (n=87) osoitti, että Mepiformin asettamisen ja kiinnittymisen yksinkertaisuus parantaa potilasmukavuutta sekä vaikuttaa arpeen10. Näitä löytöjä tehtiin myös muisssa Mepiformista tehdyissä potilastutkimuksissa11.

11 potilaan satunnaistetussa vertailututkimuksessa kirurgisen haavan jälkeisestä hypertrofisesta arvesta kärsivät potilaat jäettiin kahteen ryhmään, joista toinen sai käyttöönsä Mepiform- sidoksen ja toinen ryhmä ei (Taulukko 13). Mepiformilla hoidetuilla potilailla todettiin Vancouver Scar Scalen avulla tehtyjen arviointien mukaan nopeampaa hoidon edistymistä kuin potilailla, joilla ei ollut käytössään Mepiformia. Tuloksia kommentoidessaan tutkijat kertovat, että Mepiform on itsekiinnittyvä ja sen käyttö vähentää ihon vaurioriskiä sidosta poistettaessa. Tämä tuo sidokselle lisäarvoa verrattuna ei kiinnittyviin silikonisidoksiin12,5. Mepiformin on myös todettu hoitavan rintaleikkauksen jälkeisiä arpia tehokkaasti13.

Viitteet

 1. Meyer, F.J., burnand, k.g., Abisi, S. et al. Effect of collagen turnover and matrix metalloproteinase activity on healing of venous leg ulcers. Br J Surg 2008; 95: 3, 319-325.
 2. Tredget, E.E., Nedelec, b., Scott, p.g., ghahary, A. Hypertrophic scars, keloids, and contractures. The cellular and molecular basis for therapy.  Surg Clin North Am 1997; 77:3, 701-730.
 3. Clark, C. Scars: how pharmacists can help. Pharm J 2005; 275: 7370, 451-454.
 4. Chapman, T.T. Burn scar and contracture management. J Trauma 2007; 62: 6 Suppl, S8.
 5. Meuleneire, F. Using a soft silicone dressing (Mepiform) to prevent scarring in an acute traumatic wound. Wounds UK 2007; 3: 4, 134-135.
 6. Mustoe, T.A., Cooter, R.D., Gold, M.H. et al. International Advisory Panel on Scar Management. International clinical recommendations on scar management. Plast Reconstr Surg 2002; 110: 2, 560-571.
 7. Gilman, T.H. Silicone sheet for treatment and prevention of hypertrophic scar: a new proposal for the mechanism of efficacy. Wound Repair Regen 2003; 11: 3, 235-236.
 8. Saulsberry, C.M., Abney, S.b., landry, k.N. An evaluation of a new silicone dressing for the management of hypertrophic scars. Poster presentation at the 12th Symposium on Advanced Wound Care and Medical Research Forum on Wound Repair, Anaheim, California, United States of America, 1999.
 9. Middelkoop, E., Van Uhen, E., Vloemans, J. The use of Mepiform silicone dressing as treatment for hypertrophic scars. Poster presentation at the European Wound Management Association conference, Stockholm, Sweden, 2000.
 10. Cain, V.J., mcmahon, L.R., O’Donnell, F.J. et al. Effectiveness of a silicone adherent dressing on post burn scar. Poster presentation at the American Burn Association conference, Boston, United States of America, 2001.
 11. Forest-Lalande, l. Hypertrophic scar management: our experience with Mepiform dressing. Poster presentation at the 7th Annual Canadian Association of Wound Care conference, London, Ontario, Canada, 2001. hipocratico (primum non mocere); use apositos de silicona. Poster presentation at VII Simposio Nacional Úlceras por Presión y Heridas Crónicas, Tarragona, Spain, 2008.
 12. Majan, J.l. Evaluation of a self-adherent soft silicone dressing for the treatment of hypertrophic postoperative scars. J Wound Care 2006; 15: 5, 193-196.
 13. Philandrianos, C., Lavie, A., Perchenet, A.S., Magalon, G. Prise en charge des cicatrices mammaires post operatoires. Poster presentation at the 13eme Conference Nationale des Plaies et Cicatrisations, Paris, France, 2009.
Jaa tämä

93% valitsisi Safetac-teknologian sidoksen
93% valitsisi Safetac-teknologian sidoksen

  Tutkimuksen tavoite oli verrata Safetac® teknologian sidoksia  sidoksiin, joissa käytetään perinteisiä akryyliperäisiä...

Tutkimus kivun hallinnasta
Tutkimus kivun hallinnasta

5. syyskuuta 2013 Mölnlycke isännöi yhdessä maailman johtavien asiantuntijoiden kanssa World Union of Wound Healing Societies...