Henkilöstön ja potilaan turvallisuus

Kaksien käsineiden käyttäminen päällekkäin takaa paremman suojan

Julkaisija : Mölnlycke Health Care, joulukuuta 29 2015Julkaistu: Henkilöstön ja potilaan turvallisuus

Quote by David Revez, Neurosurgeon: I always double glove, and have from the very beginning. It´s never been a challenge to work this way.

Keskusteluista kirurgien ja leikkaussalihoitajien kanssa käy ilmi, että he pitävät tärkeimpänä turvallisuudesta huolehtimista – sekä omastaan että potilaiden. Reaktiot kuitenkin vaihtelevat, kun puheeksi otetaan kaksien käsineiden käyttäminen päällekkäin kaikissa leikkauksissa. Kirurgit saattavat todeta: ”Käteni ovat minulle tärkein instrumentti!”, ”Vuosien kokemus näkyy juuri siinä, miten käytän käsiäni” tai ”Aivojeni jälkeen kädet ovat tärkein osa ruumistani: ilman käsiäni en voi tehdä mitään”. Toiset kirurgit vastustavat edelleen voimakkaasti kaksien käsineiden käyttämistä päällekkäin, toiset taas eivät enää suostu leikkaamaan ilman niitä.

Käsineiden rikkoutumista tapahtuu usein (jopa 45 prosentissa tietyntyyppisiä leikkauksia)1 eikä sitä välttämättä huomata (jopa 92 prosentissa tapauksista)2, joten kaksien käsineiden käyttämistä päällekkäin suositellaan kaikissa leikkauksissa3 ylimääräisen suojakerroksen vuoksi. Käytännön on osoitettu pienentävän veriteitse tarttuvien tautien leviämisen riskiä4, mikä puolestaan vähentää sekä potilaiden että kirurgien altistumista ristikontaminaatiolle ja vaarallisille infektioille, joiden hoitaminen voi olla kallista. Kaksien käsineiden käyttäminen päällekkäin pienentää verikontaminaation riskiä 65 prosentilla ja sisäkäsineiden rikkoutumisriskiä 71 prosentilla verrattuna yksien käsineiden käyttöön5.

Työntekijöiden turvaaminen

Ylimääräistä suojakerrosta vastustetaan, mutta se on tärkeä asia. Kaksien käsineiden käyttäminen päällekkäin takaa mielenrauhan ja suojaa todistetusti potilaiden ja henkilökunnan terveyttä. Sillä on kuitenkin myös muita etuja. Käytäntö on esimerkiksi sairaalalle tapa suojella sijoitustaan.

Kirurgien kädet ovat heille itselleen tärkein instrumentti ja sairaalalle elinehto. Kirurgien pitkä koulutus ja arvokas työkokemus näkyvät juuri siinä, miten he käyttävät käsiään, ja sama koskee koko leikkaustiimiä. Taloudellisesta näkökulmasta kaksien käsineiden käyttäminen päällekkäin suojelee henkilöstön lisäksi itse sairaalaa, koska riskit pienenevät.

Pisto- tai viiltotapaturman kokeneet terveydenhuollon ammattilaiset ovat kertoneet kärsineensä ahdistuksesta, unettomuudesta ja huolestuneisuudesta päiviä tapaturman jälkeen joutuessaan odottamaan verikokeiden tuloksia. Terveydenhuollon ammattilaiset tekevät työtä käsillään ja ansaitsevat parhaan mahdollisen suojan. Tapaturmat voivat johtaa paitsi työajan menetykseen ja potilaan ja henkilöstön traumatisoitumiseen, myös syytteisiin ja taloudellisiin seuraamuksiin. Altistumisen jälkeiset kokeet ja ennaltaehkäisevät hoidot voivat lisäksi olla kalliita.

Toinen huolenaihe on luonnollisesti riski leikkausalueen infektiosta, jonka hoito voi kaksinkertaistaa potilaan sairaalassaoloajan (keskimäärin 16,8 lisäpäivää)6 ja vaatia ylimääräisen viikon (7,4 päivää) antibioottien käyttöä7. Tämä tarkoittaa, että hoidon kokonaiskustannukset voivat kasvaa jopa 61 prosenttia6.

Kaksien käsineiden päällekkäin käyttäminen on tehokas tapa vähentää pisto- ja viiltotapaturmista aiheutuvia kustannuksia.

 

Lue Hyvät Kädet -lehdessä aikaisemmin julkaistut artikkelit "Kaksoiskäsineet: aika murtaa myytit" ja "strategioita neulan-pistotapaturmien ehkäisemiseksi". Tutkimusten mukaan leikkaussalihenkilöstön olisi käytettävä kaksoiskäsineitä minimoidakseen veriteitse siirtyvien tartuntojen riskin.

Viitteet

1.     Laine T, Aarnio P. The American Journal of Surgery. 2001; 181: 564-6.

2.     Maffulli N et al. Glove perforation in hand surgery. The Journal of Hand Surgery 1991; 6: 1034-37.

3.     Thomas-Copeland, J. Do Surgical Personnel Really Need to Double-Glove? AORN J 89. 2009: 322-328.

4.  Mischke C, Verbeek JH, Saarto A, Lavoie MC, PahwaM, Ijaz S. Gloves, extra gloves or special types of gloves for preventing percutaneous exposure injuries in healthcare personnel. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD009573. DOI: 10.1002/14651858.CD009573.pub2.   

5.     Tanner J, Parkinson H. Double gloving to reduce surgical cross-infection. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2006, Issue 3. Art. No.: CD003087. DOI: 10.1002/14651858.CD003087.pub2.

6.     Junker T, Mujagic E, Hoffmann H, et al., Swiss Med Wkly. 2012 Sep 4;142:w13616. Prevention and control of surgical site infections: review of the Basel Cohort Study.

7.     O'Malley, E., MSPH, et al. Costs of Management of Occupational Exposures to Blood and Body Fluids. Infection Control and Hospital Epidemiology. July 2007. Vol. 28, No. 7 pp. 774-782.

Jaa tämä

Aiheeseen liittyviä artikkeleja

Mitä vaikutuksia veriteitse tarttuvilla...
Mitä vaikutuksia veriteitse tarttuvilla tartunnanaiheuttajilla on?

Jane Aston jakaa kokemuksensa terävien instrumenttien...

Keinoja neulanpistotapaturmien ehkäisemiseksi
Keinoja neulanpistotapaturmien ehkäisemiseksi

Hyvät kädet lehden numerossa nr. 2, 2008, kerrotaan...

Indikaattorijärjestelmä

Indikaattorijärjestelmän avulla potilaiden sekä henkilökunnan infektioiden riskiä voidaan pienentää....

Toimitko EU:n terävien instrumenttien...
Toimitko EU:n terävien instrumenttien direktiivin mukaisesti?

EU-direktiivi terävien instrumenttien aiheuttamien...

Neulansilmä raportti
Neulansilmä raportti

“Eye of the Needle” -raportti on raportti terveydenhuollon työntekijöiden...

Totuttaudu suojautumaan uudella tavalla
Totuttaudu suojautumaan uudella tavalla

Yhä useampien kirurgien ja heidän henkilökuntansa on...