Painehaavan ennaltaehkäisy ja hoito

Painehaavan ennaltaehkäisy ja hoito

Suomessa painehaavan saa noin 15% terveydenhuollossa hoidetuista potilaista. Ikääntyvän väestön myötä terveydenhuollon haasteet sekä kustannuspaineet lisääntyvät ja niinpä myös painehaavojen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota. Painehaavojen ennaltaehkäisy parantaa potilaan ja lähimmäisten elämänlaatua sekä on taloudellisesti kannattavampaa kuin niiden hoito.

Suositellut tuotteet: Mepilex Border Sacrum, Mepilex Border Heel, Mepilex Border ja Mepilex

Painehaavaluokat

Painehaavat voidaan luokitella syvyyden mukaan neljään eri asteeseen: 1. Aste - Vaalenematon punoitus Ehjä iho, jossa vaalenematonta punoitusta paikallisesti, yleensä luisen ulokkeen kohdalla. Voi...

Ennaltaehkäisystrategia

Painehaavoja ennaltaehkäistäessä on tärkeää kiinnittää huomiota kaikkiin mahdollisiin ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin kuten ihon päivittäiseen arviointiin, asennon vaihtoon sekä sopivan alustan...

Lataa uusi konsensusdokumentti painehaavojen ennaltaehkäisystä

Tietoa painehaavoista

Painehaavan määritelmä SHHY:n Painehaavahelpperin mukaan: "Paikallinen ihon ja/tai sen alla olevan kudoksen vaurio. Se sijaitsee tavallisesti luisen ulokkeen kohdalla ja sen aiheuttaja on paine ja venytys yhdessä. yleensä ulkonevan luun päällä, joka aiheutuu paineesta tai paineesta ja hankauksesta."

 

Ennaltaehkäisyn tärkeys

Painehaavojen arvioidaan olevan yleisimpiä vältettävissä olevia hoidon sivuvaikutuksia, jotka aiheuttavat suuria kuluja. Suomessa havaitaan vuosittain noin 55 000-80 000 painehaavaa ja yhden jo syntyneen painehaavan on arvioitu maksavan sairaalalle noin 5 000-6 500€. Kokonaisuudessaan painehaavat maksavat valtiolle noin 400 miljoonaa euroa vuosittain.

Lisäämällä sidos osaksi kokonaisvaltaista painehaavojen ennaltaehkäisyohjelmaa on mahdollista välttää painehaavojen synty ja näin tehdä selviä kustannussäästöjä.

Viitteet

1. Walsh, N. et al. Pressure Ulcer Prevention of Stage 2 and Deep Tissue Injury in Critical Care: A Pilot Study. Poster presentation at the WOCN Congress, 2011.
2. Padula, W. et al. Improving the Quality of Pressure Ulcer Care With Prevention, A Cost-Effectiveness Analysis. Medical Care 2011; 49(4).

Jaa tämä

NoImage

(mm:ss)