Haaste luoda aika- ja kustannussäästöjä leikkaussalissa

Lisää aikaa potilaille tehokkaimilla toimintatavoilla

Leikattujen valtionbudjettien aikana useimpien sairaaloiden hallinnon täytyy löytää tapoja säästää kustannuksista. Tämä koskee sairaalan jokaista osastoa, myös leikkaussalia. Suurentuneet päiväkirurgiamäärät, monimutkainen hankinta sekä materiaalihallinnan leikkaukset ovat joitakin haasteita, joihin on vastattava. Joidenkin sairaalojen täytyy selvitä henkilöstövajeesta huolimatta ja samanaikaisesti parantaa leikkaussalin tuottavuutta. Leikkaussalihenkilöstö voi työskennellä pitkiä päiviä leikkausjonon lyhentämiseksi ja henkilöstön ylityökustannukset voivat mennä budjetin yli. Lisäksi joissakin sairaaloissa ei ole tarpeeksi aikaa suunnitteluun, raportointiin ja seurantaan. Kaikki tämä voi aiheuttaa stressaavan työympäristön ja korostaa tarvetta parantaa tehokkuutta.

Lue lisää, miten me Mölnlycke Health Carella voimme auttaa näissä ongelmissa leikkaussalin tehokkuusratkaisullamme.

Budjetin rajoissa pysyminen

Kyky hoitaa enemmän potilaita laadukkaasti muuttumattomilla tai jopa pienemmillä budjeteilla on haaste, joka on useiden sairaalojen edessä nykyisin. Leikkaussali on eräs sairaalan intensiivisimmistä osista. Luonnollisesti sairaalan hallinnolla on tarve löytää kustannussäästöjä leikkaussalissa.

Esimerkkinä resurssiongelmasta, lääkinnällisten laitteiden tarvikkeiden kustannukset ovat vain 3 % kokonaisterveydenhoitokustannuksista, kun taas sairaalaorganisaation, kuten henkilöstön, kustannukset ovat 70 %. Leikkaussali on eräs sairaalan resurssi- ja kustannusintensiivisimmistä osista.

Ei tarpeeksi aikaa potilaille

Leikkaustoimenpiteiden määrän nousu sekä monimutkaiset hankinnat, henkilöstön leikkaukset ja tehoton hallinto voi aiheuttaa potilasajan vähenemistä. Arvokasta henkilöstön aikaa ei käytetä optimaalisesti, mikä puolestaan saattaa aiheuttaa terveydenhoidon ammattilaisille tarpeetonta stressiä.

Leikkaussalin valmisteluajan lyhentäminen voi tarkoittaa merkittäviä aikasäästöjä ja siten myös kustannussäästöjä. Leikkaussalihenkilöstön vähentynyt stressi voi myös aiheuttaa parempia potilastuloksia sekä lisätä työtyytyväisyyttä ja vähentää henkilöstön vaihtuvuutta. Lisätehokkuutta voidaan saavuttaa tarjoamalla tehokkaita ja helppokäyttöisiä laitteita. Tämä kaikki tuo lisää aika-  ja kustannussäästöjä sekä lisäaikaa potilaille. 

Ratkaisumme – hoitaa enemmän potilaita paremmin

Leikkaussalin tehokkuusratkaisumme perustuu kolmeen pääpilariin, jotka parantavat leikkaussalin tehokkuutta ja käyttöä – mikä säästää aikaa ja resursseja: toimenpidekohtaiset tuotteet , koulutus ja tuki ja luotettava toimitus ja logistiikka.

Leikkaussalin tehokkuusratkaisumme auttaa sairaalaa vapauttamaan aikaa potilaille ja luomaan kustannussäästöjä – sekä antaa tuntemuksen hallinnasta ja leikkaussalin käytön ja tehokkuuden parantamisesta. Autamme läpi koko prosessin, oman pakkauksen määrittämisestä asiantuntemuksemme avulla aina koulutukseen ja seurantaan saakka. Tämä kaikki varmistaa, että parannamme leikkaussalin tuottavuutta, tehostamme toimintaa ja autamme hoitamaan enemmän potilaita paremmin.

Toimenpidekohtaiset tuotteet – optimaalisen pakkauksen määrittäminen

Toimenpidekohtaiset tuotteet voivat auttaa parantamaan leikkaussalin tuottavuutta ja säästää tarpeellista aikaa, vaivaa ja resursseja. Optimaalisen pakkauksen määrittäminen edellyttää kuitenkin oikeanlaista opastusta. Pakkauksen määrittämisellä on suuri rooli kyvyssä parantaa leikkaussalin tuottavuutta ja tehokkuutta.

Jaa tämä