Mikrobikontaminaation korkeat kustannukset ja suuret vaarat

Leikkausperäisen infektion vaara ja sen kustannus

Yli 1,4 miljoonaa ihmistä sairastaa terveydenhoitoon liittyviä infektioita1 ja näiden taloudellinen vaikutus sekä potilaiden tarpeeton kärsimys on vakavaa. Jopa 1/11 potilaasta maailmanlaajuisesti saa infektion, joka voi mahdollisesti olla potilaan henkeä uhkaava tila.1 Viimeaikaisessa Euroopan komission tutkimuksessa 16 miljoonaa ylimääräistä sairaalahoitopäivää luettiin terveydenhoitoon liittyvien infektioiden hoidon syyksi, ja yhden päivän kustannus oli 435 euroa, mikä tuotti tarpeettoman lisäkustannuksen 7 miljardia euroa.3

Leikkaushaavainfektiot ja sairaalaperäiset infektiot

Leikkaushaavainfektioita on 14 % kaikista sairaalaperäisistä infektioista, ja se on kolmanneksi yleisin sairaalaperäisistä infektioista virtsatietulehdusten ja keuhkokuumeen jälkeen.6 Potilailla, joilla on leikkaushaavainfektio, on kaksinkertainen todennäköisyys kuolla kuin potilas, jolla ei ole infektioita.6

Sairaalaperäiset infektiot ovat vakava ongelma. Esimerkiksi Iso-Britanniassa yli 300.000 sairaalaperäistä infektiotapausta on ilmoitettu vuosittain.9 Sairaalaperäiset infektiot aiheuttavat noin 5.000 kuolemaa vuodessa pelkästään Isossa-Britanniassa.10

Viimeaikaisessa European Centre for Disease Prevention -keskuksen raportissa keskimäärin 20–30 % näistä sairaalaan liittyvistä infektioista, joita esiintyy nykyisissä terveydenhoito-olosuhteissa, voidaan estää.11

Miten leikkausinfektiot siirtyvät leikkaussalissa

Leikkaushaavainfektiot aiheutuvat mikro-organismien siirtymisestä haavaan. Siirto voi aiheutua suorasta kosketuksesta joko potilaaseen tai henkilöstöön. Tai epäsuoraan joko ilmasta tai kosketuksesta kontaminoituneisiin lääkinnällisiin laitteisiin. Infektion lähde voi olla joko potilas itse – endogeeninen – esimerkiksi potilaan oma iho. Tai infektionlähde voi olla eksogeeninen, tyypillisimmin terveydenhoitohenkilöstöstä.9


Mikrobikontaminaation vaarat – MRSA:n haaste

On arvioitu, että jopa yhdellä kolmanneksella väestöstä on luontaisesti Staphylococcus aureus – MRSA:n "SA" – iholla10. Nämä bakteerit voivat aiheuttaa infektioita potilaiden avohaavoihin ja muihin alttiisiin kohtiin.10 Luonnollisesti tämä korostaa tärkeyttä pitää Staphylococcus aureus poissa kontaminoimasta potilaiden avohaavoja.

MRSA, metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus, on suuri haaste terveydenhoitoalalle maailmanlaajuisesti. Kun näitä infektioita kehittyy, niitä on vaikea hoitaa, koska ne ovat resistenttejä useille antibiooteille. Tämä korostaa tarvetta taistella MRSA:a vastaan tehokkaalla infektioiden ehkäisyllä.


Leikkausinfektioiden kustannukset

Sairaalaperäisten infektioiden kokonaiskustannukset ovat suuret ja leikkaushaavainfektiot ovat kolmanneksi yleisin sairaalainfektioiden syy.1

Viimeaikaisessa Euroopan komission tutkimuksessa 16 miljoonaa ylimääräistä sairaalapäivää laskettiin sairaalaperäisten infektioiden hoidon syyksi kustannuksella 435 euroa päivässä, mikä aiheutti tarpeettomat vuosittaiset 7 miljardin euron kustannukset.3

Infektion sijainnilla on kuitenkin tärkeä rooli sen vaikutuksen vakavuuteen. Pinnallisen leikkaushaavainfektion arvioidaan maksavan noin 400 dollaria/tapaus verrattuna vakavaan elin- tai tilainfektioon, joka maksaa 30.000 dollaria.4 Leikkaushaavainfektioiden kustannusarviot ovat kuitenkin usein aliarvioituja, koska ne riippuvat asianmukaisesta raportoinnista ja siitä, että useimmat tutkimukset kattavat vain pidentyneen sairaalahoidon kustannukset.3, 5

Ratkaisumme – infektion ennaltaehkäiseminen leikkaustoimenpiteissä

Mölnlycke Health Caren ratkaisu estää infektiot seuraa potilaan matkaa leikkauksen läpi ja antaa terveydenhoidon ammattilaisille oikeat välineet ennaltaehkäistä leikkausinfektioita. Tuotevalikoimamme BARRIER®-työvaatteiden, BARRIER®-peruspakkausten ja -liinojen  ja Biogel®-leikkauskäsineiden ansiosta sairaalasi voi hoitaa leikkausperäisten infektioiden ongelman.

Viitteet

  1. Maailman terveysjärjestön turvallisuusaikataulu infektioiden minimoinnista paremmalla infektioidenhallinnalla (http://www.who.int/patientsafety/education/curriculum/who_mc_topic-9.pdf)
  2. National Audit Office. Improving Patient Care by Reducing The Risk of Hospital Acquired Infection: A Progress Report. 2004.
  3. European Centre for Disease Prevention and Control. Annual epidemiological report on the communicable diseases in Europe. 2008: Ch 2: Healthcare-associated infections
  4. Emori; Gaynes An Overview of Nosocomial Infections, Including the Role of the Microbiolog Laboratory; American Society for Microbiology OCt. 1993, s. 428-442
  5. R, Keele; Chapter 9; Nursing Research and Evidence – Based Practice; 10 steps to success; Jones and Bartlett; 2011
  6. Plowman R, Graves N, Griffin MAS, Roberts JA, Swan AV, Cookson B, Taylor L. 2001.The rate and cost of hospital-acquired infections occurring in patients admitted to selected specialities of a district general hospital in England and the national burden imposed. J of Hosp Infec. 47; 198-209
  7. National Audit Office: Management and Control of Hospital Acquired Infection in Acute NHS Trusts in England. 17th February 2000.
  8. European Centre for Disease Prevention and Control. Annual epidemiological report on the communicable diseases in Europe 2008. Chapter 2: Healthcare-associated infections Urban, 
  9. G. Ducel et al; Prevention of hospital-acquired infections; WHO/CDS/CSR/EPH/2002.12
  10. Health Protection Agency, MRSA information for patients (www.hpa.org.uk).
Jaa tämä