<p>Leikkauskäsineet indikaattorijärjestelmällä</p>

Leikkauskäsineet indikaattorijärjestelmällä

Kaksoiskäsineet reiänpaljastusjärjestelmällä lisäävät turvallisuutta

Avainasia turvallisuudessa on varmistaa, että leikkauskäsineessä oleva reikä voidaan huomata niin nopeasti kuin mahdollista. Biogel®-indikaattorijärjestelmä paljastaa rikkoutumisen selkeästi1, nopeasti1 ja laajasti1 - kaikki tärkeät tekiät auttavat havaitsemaan rikkoutumisen välittömästi ja ne edesauttavat turvallisuutta ja pienentävät infektioiden riskiä.

Cochrane katsaus (2014) tiivistää, että kaksoiskäsineet vähentävät riskiä sisemmän käsineen rikkoutumiselle 71% verrattuna yksöiskäsineeseen2

Sama katsaus osoittaa, että indikaattorikäsineet vähentävät aluskäsineen reikiintymistä 90% verrattuna tavallisiin kaksoiskäsineisiin2

Biogel-kaksoiskäsineillä huomaat 97 % rikkoutumisista3

Suojaus, jonka voit nähdä

Biogel Indicator -käsinejärjestelmä on ainutlaatuinen ja se osoittaa rikkoutumisen näkyvästi kolmella todistetulla tavalla:

 • Selkeä1 - Aluskäsineen väri on valittu perustuen värien fysiikkaan, jotta se maksimoi silmän herkkyyden
 • Nopea1 - Käsineet on suunniteltu tekemään rikkoutumisen näkyväksi niin nopeasti kuin mahdollista ja indikaation laajuus kasvaa nopeasti.
 • Suuri1 - Indikaatio on laaja ja näkyy etäältä.

Biogel PI Micro Indicator osoittaa merkittävästi näkyvämmin rikkoutumisen kuin muut synteettiset kaksoiskäsineet, joten huomaat rikkoutumisen nopeammin.

Kuinka indikaattorijärjestelmä toimii

Biogel Indikaattorijärjestelmä sisältää tumman aluskäsineen ja oljen värisen päällyskäsineen.

Ehjänä päällyskäsine peittää aluskäsineen värin suurimmaksi osaksi. Kun kahden käsinekerroksen väliin pääsee nestettä, valo läpäisee päällyskäsineen ja aluskäsine tulee näkyviin.

Todisteet

Kun terveydenhuollon ammattilaisille puhutaan infektioilta suojautumisesta, kaksoiskäsineet ovat tärkein viestimme. Voitte nähdä miksi näin on Cochranen systemaattisesta kaksoiskäsine katsauksesta4.

Tavoitteet

Cocrane katsauksessa pyrittiin:

 • määrittelemään onko kliinisesti merkittävä ero käytettäessä ylimääräistä käsineparia ehkästäessä neulanpistotapaturmia
 • arvioida onko kaksoiskäsineillä negatiivinen vaikutus terveydenhuollon ammattilaisten sormituntumaan
 • selvittää vähentääkö ylimääräinen käsinekerros aluskäsineiden reikiintymistä

Tutkimusasetelma

 • 31 satunnaisesti kontrolloitua tutkimusta käsineiden rikkoutumisista sisällytettiin mukaan. Kasvava määrä käsinekerroksia (yksi, kaksi ja kolme) arvioitiin
 • Ensimmäinen katsaus vertasi yksöiskäsineitä, kaksoiskäsineitä ja indikaattorikäsineitä. Toisessa katsauksessa oli lisänä neljä muuta metodia (käsinesuoja, kangaskäsine, teräsneulakäsine ja kolmoiskäsineet)
 • Riski arvioitiin mittaamalla reikien määrä ja raportoidut neulanpistotapaturmat. Sormituntumaa mitattiin itsearvioinnilla sekä reikien määrällä.

Selvä reiänilmaisu tarkoittaa pienempää riskiä

Yksöiskäsineet verrattuna kaksoiskäsineet: 11% käsineistä rikkoutui käytettäesssä yksöiskäsineitä, 3% rikkoutui käytettäessä kaksoiskäsineitä.

Rikkoutumisen havaitseminen parani merkittävästi käytettäessä Biogel Indicator -järjestelmää.

Todisteet osoittavat, että kaksoiskäsineet antavat paremman suojan rikkoutumisia ja neulanpistotapaturmia vastaan kuin yksöiskäsineet eivätkä ne merkittävästi alenna sormituntumaa.

Selvä reiänilmaisu tarkoittaa pienempää riskiä

Viitteet

 1. MHC on file Report no. 887.
 2. Mischke C, Verbeek JH, Saarto A, Lavoie MC, PahwaM, Ijaz S. Gloves, extra gloves or special types of gloves for preventing percutaneous exposure injuries in healthcare personnel. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD009573. DOI: 10.1002/14651858.CD009573.pub2.
 3. Wigmore SJ & Rainey JB, BJS 1994: 81: 1480.
 4. Tanner J, Parkinson H. Double gloving to reduce surgical cross-infection. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 3. Art No.: CD003087. DOI: 10.1002/14651858.CD003087.pub2 (second review 2000-2005)
Jaa tämä

Kiihdytinainevapaa leikkauskäsine – Biogel® NeoDerm®

Hypoallergiset käsineet, jotka on valmistettu ilman kiihdytinaineina tunnettuja kemikaaleja (thiurami, merkaptobentsotiatsoli, difenyylitiourea,...

Infektioita vastaan taisteleminen (leikkaushaavainfektiot ja sairaalainfektiot)

Yli 1,4 miljoonaa ihmistä sairastaa terveydenhoitoon liittyviä infektioita ja näiden taloudellinen vaikutus sekä potilaiden tarpeeton kärsimys...