Potilaslämmitys

Hypotermian riskit ja seuraukset

Hypotermia on yleinen, mutta vakava leikkaustoimenpiteen sivuvaikutus, joka voi tulla ennen leikkausta, sen aikana tai sen jälkeen ja johtaa:

  • Lisääntynyt komplikaatioiden riski, kuten vakavat sydäntapahtumat ja verenhukka, sekä pitkittynyt toipuminen1
  • Lisääntynyt leikkaushaavainfektioiden riski1
  • Lisä hoidot ja pidentynyt sairaalassaoloaika lisäävät kustannuksia1
  • Lisää potilaan epämukavuutta ja levottomuutta1

Hypotermian taloudelliset vaikutukset

Potilailla, joilla on lievää hypotermiaa on kolme kertaa enemmän leikkauksen jälkeisiä infektioita kuin normaalilämpöisillä potilailla. Kun potilaalla on leikkauksen jälkeinen infektio, se lisää kustannuksia sairaalalle. Varovainen arvio leikkauksen jälkeisen infektion hoidon kustannuksista on keskimäärin noin 2,650 €2.

Oikeanlaisella perioperatiivisella potilaan lämmityksellä voidaan vähentää noin 25-30% leikkauksen jälkeisiä infektioita ja tämä tuo suuria kustannussäästöjä sairaalalle2.

Viitteet

  1. Barash PG (ed). ASA Refresher Courses in Anesthesiology. 1993; 21: Ch 7.
  2. Inadvertent perioperative hypothermia. Costing report implementing NICE guidance. NICE clinical guideline 65.2008.
Jaa tämä